Vydáno: 11.4.2001
CME

Zaplatí, jak slíbil?

  Praha 11. dubna 2001 – Společnost CME dnes potvrdila, že se na český soud obrátila pouze proto, že jí Železný dosud nezaplatil částku 27,1 milionu dolarů, kterou CME přiznal mezinárodní arbitrážní soud. Společnost CME respektuje rozhodnutí přijaté v tomto týdnu Městským soudem v Praze v souvislosti s odvoláním Železného proti nařízení Obvodního soudu pro Prahu 1 k zajištění výkonu arbitrážního rozhodnutí. CME však s rozhodnutím městského soudu zásadně nesouhlasí, protože zajištění výkonu arbitrážního rozhodnutí v České republice není podmíněno registrací nizozemského soudu. Ani newyorská Úmluva o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, ani příslušné české právní normy nevyžadují, aby českým soudům byl předkládán důkaz, že rozhodnutí mezinárodních arbitrážních soudů byla před výkonem registrována obecnými soudy v zemích, v nichž se arbitrážní slyšení konala. Městský soud i přesto vrátil celou záležitost Obvodnímu soudu pro Prahu 1 k dalšímu jednání.

  „Nejde o žádnou mediální kampaň, jde o respekt k mezinárodním smlouvám včetně ochoty uplatňovat zákon proti mocným českým občanům,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. Arbitrážní tribunál dospěl k názoru, že Železný porušil nekonkurenční doložku smlouvy, kterou uzavřel se CME. Částka 23,5 milionu dolarů včetně úroků byla na základě arbitrážního rozhodnutí v České republice okamžitě právně vykonatelná, aniž by byla registrována v nějaké třetí zemi. Přesto však již bylo arbitrážní rozhodnutí nizozemskému soudu předloženo. Železný nesplnil své smluvní závazky, ani nedodržel své slovo, že bude respektovat arbitrážní rozhodnutí. „České soudy jsou povinny na Železném vynutit platbu, které se dosud vyhýbá,“ řekl Klinkhammer. Dosud se ani Železný ani jeho právníci nespojili se CME nebo jejími právními zástupci, aby způsob a termín úhrady projednali.

  Ve čtvrtek 12. dubna, tedy v nejzazším termínu, který si pro úhradu stanovil sám, musí Železný zaplatit společnosti CME částku přesahující 27,290 milionu dolarů včetně sankčního úroků za opožděné plnění. Tím by byl splněn jeho závazek vyplývající z arbitrážního výroku a Česká republika by již nadále nebyla nucena zajistit jeho naplnění ve smyslu newyorské úmluvy z roku 1958. „Pokud Železný peníze opravdu zaplatí, jak slíbil, pak českým soudům ubude jeden z případů, kterými se musejí zabývat,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon mesto1_cz.doc