Vydáno: 21.11.2016
Česká transplantační nadace

Pafko a Lischke získají cenu České transplantační nadace

    Praha, 21. listopadu 2016 – Výroční cenu České transplantační nadace (Karla Pavlíka) za rozvoj transplantační medicíny za rok 2015 obdrží lékaři z pražské FN Motol prof. MUDr. Pavel Pafko, DrSc. a prof. MUDr. Robert Lischke, Ph.D. Prestižní ocenění českým i zahraničním vědcům, kteří mimořádným způsobem přispěli k rozvoji transplantologie, uděluje každoročně Česká transplantační nadace. Letošní laureáti získají ocenění za zahájení a realizaci programu transplantací plic v roce 1997 a jeho úspěšný rozvoj. K dnešnímu dni bylo v České republice provedeno celkem 321 těchto transplantací. Ocenění bude předáno dnes večer v historické aule pražského Karolina. Předseda České transplantační nadace Štefan Vítko ve svém laudatiu ocení přínos obou laureátů k rozvoji české transplantační školy v tak náročném oboru.

    Po několikaleté přípravě ve Vídni byl multidisciplinární plicní transplantační program v České republice zahájen již v roce 1997. V rámci hrudní chirurgie je III. chirurgická klinika 1. LF UK a FN Motol, kde oba lékaři působí, jediným pracovištěm u nás, které transplantace plic provádí. České republika se s podílem 3,5 transplantace plic na milion obyvatel může srovnávat s nejvyspělejšími státy západní Evropy včetně Spojených států. Zintenzivnění tohoto transplantačního programu však výrazně bránil nedostatek dárců. Letošní zavedení úhrady od pojišťoven pro spolupracující dárcovské nemocnice nedostatek dárců pomáhá řešit. Nové plíce by tak do konce roku 2016 mohlo dostat až 50 lidí.

    Česká transplantační nadace (Karla Pavlíka) na podporu dárcovství a transplantací orgánů byla založena v roce 1992. Výroční cenu českým i zahraničním vědcům za mimořádné zásluhy v oblasti rozvoje transplantační medicíny uděluje od roku 1998, tedy 18 let. Zabývá se rovněž podporou vzdělávání odborníků v tomto oboru. Mezi dříve oceněné laureáty patří například MUDr. Bohdan Pomahač, který jako první provedl transplantaci celé tváře ve Spojených státech, prof. Raimund Margreiter z rakouského Insbrucku, jenž se zasloužil o rozvoj multiorgánových transplantací či prof. Paul Terasaki z Los Angeles, který položil základy transplantační imunologie.

Kontakt: