Vydáno: 31.8.2006
Plus-Discount

Dohoda mezi PLUS-Discount a OSPO dosažena

    Praha 31. srpna 2006 – Diskontní potravinový řetězec PLUS a odborová organizace OSPO dnes po úspěšných jednáních uzavřely kolektivní smlouvu pro více než 2 000 zaměstnanců společnosti PLUS v ČR. Smlouva, která dnes vstoupila platnost podpisem obou stran, byla s ohledem na možné dopady nového zákoníku práce uzavřena s platností do konce roku s možností prodloužení do konce roku 2007. V okamžiku, kdy nová zákonná úprava vstoupí v platnost, bude již vyjednaná a podepsaná kolektivní smlouva upravena ve smyslu nově platných zákonných ustanovení.

    „Podpisem kolektivní smlouvy se společnost PLUS projevila jako odpovědný zaměstnavatel,“ zdůraznil při podpisu smlouvy Alexandr Leiner, předseda Odborového svazu pracovníku obchodu. „Ačkoliv se jedná o první kolektivní smlouvu v tomto diskontním řetězci, můžeme ji považovat za vyváženou a je dobrým základem pro efektivní spolupráci vedení firmy a zaměstnanců pro nejbližší období. Krom nadstandardů, které smlouva obsahuje, považujeme za významné ujednání obou smluvních stran, že všechny spory budou přednostně řešeny společným jednáním s cílem najít oboustranně přijatelné řešení bez účasti třetích stran,“ dodal Leiner.

    „V zájmu našich zaměstnanců jsme dospěli ke konstruktivnímu závěru našich jednání, jsme tomu rádi. Jsou to právě naši spolupracovníci, na nichž závisí podnikatelský úspěch firmy v České Republice,“ potvrdil André Rinnensland, jednatel společnosti PLUS Discount. „Po zvýšení počtu našich prodejen v České republice na dvojnásobek, bude právě uzavřená kolektivní smlouva upravovat pracovní podmínky pro čtyři tisíce zaměstnanců,“ informoval Rinnensland.

    Odborový svaz pracovníků obchodu sdružuje více než 15000 odborářů, zaměstnanců zahraničních a tuzemských obchodních řetězců působících v ČR. Soustřeďuje se zejména na vyjednávání a zajištění důstojných pracovních a sociálních podmínek pro svou členskou základnu a aktivně se účastní jednání o kolektivních smlouvách s jednotlivými zaměstnavateli. Monitoruje chování velkých zaměstnavatelů a aktivně vystupuje na ochranu zaměstnaneckých práv.

    Plus je součástí německé podnikatelské skupiny Tengelmann a je evropskou firmou podnikající v 9 zemích Evropy. V České republice provozuje v současnosti 123 prodejen a zaměstnává více než 2 000 zaměstnanců ve všech regionech. V nejbližších letech hodlá Plus v rámci své expanze zdvojnásobit počet svých zaměstnanců v ČR na 4 000 a výrazně rozšíří síť svých prodejen i logistické zázemí. Plánovaný objem investic přesáhne 7 miliard korun. Společnost dosáhla v uplynulém obchodním roce hrubého obratu 13 miliard korun.

Kontakt: