Vydáno: 3.3.2017
Nadační fond Qiido

Know-how pro inkluzi nadaných

  Praha 3. března 2017 – Nadační fond Qiido dnes rozjíždí nový vzdělávací projekt pro ředitele a učitele základních škol pod názvem Qiido Akademie. Její první program akreditovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nabízí školám ucelené know-how pro vzdělávání a rozvoj mimořádně intelektově nadaných žáků (MiND) na prvním stupni ZŠ. Tříměsíční série přednášek a workshopů řeší klíčové potřeby škol s důrazem na praktické využití, např. spoluvytvářením obohacujících listů a projektů, které mohou učitelé ihned uplatnit ve výuce. Do pilotní verze ukončené minulý týden se zapojilo 7 škol z ČR. První akreditovaný program bude probíhat od letošního dubna do června. Školy jej budou moci financovat z dotací na další vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím zjednodušeného vykazování, tzv. šablon.

  „O nutnosti rozvíjet potenciál MiND už dnes není pochyb,“ řekla zakladatelka a předsedkyně správní rady nadačního fondu Qiido Miriam Janyšková. „Školy v současnosti aktivně řeší, jak na to. Na rozdíl od jiných vzdělávacích projektů souběžně školíme učitele i ředitele školy. Jejich společným závěrečným výstupem je návrh modelu vzdělávání a rozvoje MiND u nich ve škole. Qiido pomáhá s jeho následnou realizací a se školami nadále spolupracuje i jako odborný mentor v této oblasti. Tímto dbáme na uvedení získaných znalostí přímo do praxe,“ doplnila Janyšková.

  Ohlasy na pilotní program, který probíhal od loňského listopadu do února, jsou podle Romany Lisnerové, členky správní rady nadačního fondu Qiido a přednášející Centra školského managementu na Univerzitě Karlově, pozitivní. „Nyní máme zcela jasnou představu, jak začlenit intelektově nadané žáky do školního vzdělávacího plánu. Hodně nám dala setkání s pedagogy z jiných škol,“ uvedla Gisela Kostelecká, ředitelka ZŠ Staňkova v Pardubicích, která se do pilotního projektu zapojila společně s učitelkou 1. stupně Editou Havránkovou.

  Program Qiido Akademie komplexně pokrývá vzdělávání MiND od jejich rozpoznávání přes metody a formy výuky, rozvoj sociálně-emoční inteligence až po pedagogicko-manažerské vedení. Soubor přednášek, workshopů nebo webinářů je sestaven na základě klíčových potřeb škol zmapovaných loňským průzkumem z podnětu nadačního fondu. Podrobné informace o variantách programu jsou k dispozici na http://www.qiido.cz/akademie/.

  Nadační fond Qiido se od roku 2014 zaměřuje na systematickou a komplexní podporu vzdělávání MiND. Jeho cílem je dosáhnout, aby do roku 2021 byla v každém kraji ČR alespoň jedna základní škola, která bude v souladu s modelem Qiida rozvíjet kognitivní vědomosti i sociálně-emoční dovednosti dětí, které myslí jinak. V současné době má Qiido 5 partnerských základních škol a s dalšími desítkami spolupracuje.

Kontakt:
  Donath Business & Media
  Simona Kopová
  GSM: +420 731 127 877
  E-mail: simona.kopova@dbm.cz

  Qiido, nadační fond
  Miriam Janyšková
  GSM: 606 719 778
  qiido.cz facebook.com/qiido.cz

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Qiido Akademie zahajuje.doc