Vydáno: 19.9.2002
Ispat Nová huť

Nové výrobky v Nové huti

    Ostrava/Brno 19. září 2002 Tržby strojírenské produkce společnosti Nová huť za prvních osm měsíců překročily plánovaný objem o 5,5% při celkovém nárůstu produkce o 12,5%. Lepší než očekávané plnění je výsledkem důsledné realizace programu restrukturalizace. V jeho rámci společnost změnila koncepci strojírenské divize a od letošního roku se zaměřuje na specializované výrobky s vysokou přidanou hodnotou. Tradiční slévárenské produkty tak postupně nahrazují náročné strojírenské odlitky z oceli, šedé a tvárné litiny. Za prvních osm měsíců letošního roku činily tržby za strojírenské výrobky 959 milionů korun. Očekávaná výše strojírenské produkce za rok 2002 by ve finančním vyjádření měla dosáhnout 1,4 miliardy korun.

    „Cenová konkurence z levných východních trhů je stále ostřejší,“ řekl František Chowaniec, generální ředitel společnosti Nová huť. „Tržní mezeru vidíme právě v produkci kvalitnějších a technicky náročnějších celků pro strojírenství,“ doplnil Chowaniec. Mezi strojírenské produkty s vyšší přidanou hodnotou patří například lože obráběcích strojů, důlní výztuže, silniční svodidla, sloupky a příslušenství pro budování nových dálnic. V dodávkách pro dopravní stavby společnost navíc zaznamenala zvýšenou poptávku po okamžitém odběru zinkovaných svodidel při obnově komunikací poškozených srpnovými povodněmi.

    Strojírenské výrobky jsou kromě hutních a koksochemických produktů tradiční součástí výrobního programu Nové huti. Předpokládaný celkový objem výroby vzroste z 2,269 milionu tun válcovaného materiálu v minulém roce na zhruba 2,340 milionu tun v roce letošním.

Soubory ke stažení:

Document Icon strojirenstvivNH.doc