Vydáno: 25.4.2013
PV CYCLE

PV CYCLE a RETELA budou spolupracovat při recyklaci fotovoltaických modulů v ČR

  Praha, 25. dubna 2013 - PV CYCLE a provozovatel systému pro nakládání s odpadními elektrozařízeními RETELA dnes oznámili zahájení spolupráce v oblasti zpětného odběru a recyklace fotovoltaických (FV) modulů v České republice. Mnoholetá zkušenost společnosti RETELA v oblasti zpracování elektroodpadu v České republice umožní PV CYCLE lépe poskytovat služby svým členům z oblasti fotovoltaiky podle v současnosti platného zákona o odpadech.

  „Jsme rádi, že můžeme úzce spolupracovat se silným partnerem, jako je RETELA, na vytvoření funkčního systému sběru a zpracování fotovoltaického odpadu v České republice,“ řekl Jan Clyncke, ředitel PV CYCLE. „Ve společnosti RETELA jsme našli partnera schopného vyhovět našim zvlášť vysokým environmentálním a technologickým normám, což nám umožní pokračovat v naší misi poskytovat služby celoevropskému řetězci subjektů spojených s fotovoltaikou, kterým nabízíme trvale udržitelná a ekonomická řešení pro zpětný odběr a recyklaci fotovoltaických modulů.“

  „Jsme velice potěšeni, že jsme se stali významným partnerem PV CYCLE pro zajištění zpracování FV odpadu v České republice“, řekl Jaroslav Vladík, ředitel společnosti RETELA a prezident WEEELABEX Organisation. „PV CYCLE prokázal již dříve svou pozici myšlenkového lídra zavedením zpětného odběru a recyklace fotovoltaických modulů a nastavením pravidel pro udržitelné a cenově efektivní řešení systému sběru a recyklace FV odpadu.“

  V rámci této spolupráce RETELA převezme operativní a administrativní povinnosti výrobců FV panelů a provozovatelů FV elektráren v České republice spojené se zpětným odběrem a recyklací. PV CYCLE na druhou stranu poskytne své odborné znalosti a zkušenosti se zpracováním FV odpadu a pomůže RETELE ohledně zásadních návrhů v oblasti zpracování FV odpadu v České republice.

  K 1. březnu 2013 musí výrobci FV modulů v České republice definovaní podle směrnice OEEZ zaregistrovat svou společnost a nabídnout (prostřednictvím akreditovaného provozovatele kolektivního systému) dostatečnou finanční záruku za své FV moduly dodané na trh po 1. lednu 2013. U FV modulů dodaných na trh před 1. lednem 2013 musí provozovatelé FV elektráren uzavřít smlouvu s akreditovaným provozovatelem systému pro nakládání s odpadními elektrozařízeními na financování odběru a zpracování svých FV modulů, a to do 30. června 2013.

  EVROPSKÁ ASOCIACE PRO ZPĚTNÝ ODBĚR A RECYKLACI FOTOVOLTAICKÝCH MODULŮ
  PV CYCLE, Rue Montoyer 23, 1000 Brusel – Belgie www.pvcycle.org


  O PV CYCLE
  PV CYCLE, nezisková asociace založena v roce 2007, zajišťuje, aby vyřazované fotovoltaické (FV) moduly s ukončenou životností pocházející od členů asociace byly sbírány a recyklovány trvale udržitelným a ekonomickým způsobem. Dnes PV CYCLE, vedoucí poskytovatel řešení pro zpětný odběr a recyklaci všech typů FV technologií, umožňuje FV odvětví plnit jeho povinnosti ve 27 zemích EU. Více informací najdete na www.pvcycle.org nebo si prohlédněte naši online fotogalerii. PV CYCLE najdete rovněž na stránkách YouTube, Twitter a Facebook.

  O společnosti RETELA
  RETELA, s.r.o. byla založena za účelem provozování kolektivního systému zpětného odběru elektrických
  a elektronických zařízení (EEZ) v České republice v květnu 2005. Jediným společníkem a zakladatelem společnosti RETELA je Českomoravská elektrotechnická asociace (ElA). Od poloviny roku 2005 RETELA postupně buduje síť logistických partnerů, zpracovatelů, sběrných míst (obecních nebo u prodejců) a přepravců, kteří společně zajišťují služby pro téměř 1 100 výrobců a dovozců, kteří jsou klienty systému. Systém RETELA je otevřen klientům všech 10 kategorií EEZ. Nezisková politika je definována stanovami společnosti RETELA. RETELA se v lednu 2006 stala členem WEEE Fóra a je zakládajícím členem organizace WEEELABEX založené v dubnu 2013.

  Více informací
  PV CYCLE:
  Pia Alina Lange - PR & Communications Manager
  Alina.lange@pvcycle.org, +32 (0)2 880 7253

  RETELA:
  Jaroslav Vladik, jednatel
  vladik@retela.cz, +420 602 590 844

  Donath Business & Media:
  Tomáš Jelínek
  tomas.jelinek@dbm.cz, +420 602 682 607

Kontakt: