Vydáno: 24.10.2001
CME

Exekuci proti Železnému je možno vykonat

  Praha 24. října 2001 – Městský soud v Praze jako odvolací soud rozhodl ve věci výkonu amsterodamského arbitrážního nálezu proti Vladimíru Železnému ve prospěch CME. Podle usnesení odvolacího soudu je rozhodnutí amsterodamského arbitrážního tribunálu na území České republiky vykonatelné a Železný je tudíž povinen uhradit společnosti CME neprodleně částku 23,35 milionu USD s příslušenstvím. Vzhledem k zatížení uvedené částky sankčním úrokem ve výši 3 200 USD denně činí celková dlužná suma, kterou je Železný k dnešnímu dni povinen uhradit, přibližně 27,915 milionu USD.

  „Odvolací soud přezkoumal napadené usnesení včetně řízení, kterému předcházelo neveřejné jednání, a dospěl k názoru, že odvolání není důvodné,“ praví se v rozsudku odvolacího soudu. „Soud prvního stupně dospěl k správnému závěru o pravomoci českých justičních orgánů ve věci jednat a rozhodnout o návrhu na výkon cizozemského rozhodčího nálezu.“ Podle rozsudku se soud přesvědčivě vypořádal se všemi námitkami Vladimíra Železného a neshledal důvod k odepření výkonu rozhodnutí. Soud se při svém rozhodnutí řídil především mezinárodními smlouvami a v tomto případě především Newyorskou úmluvou o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958, kterou je Česká republika vázána.

  Městský soud tak svým usnesením, proti kterému není přípustné odvolání, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím soud nařídil výkon rozhodnutí mimo jiné prodejem movitých věcí Vladimíra Železného, a to zejména prodejem uměleckých děl, nacházejících se v Galerii Zlatá husa. Jejich seznam je součástí výroku soudu. Rozsudek nabývá právní moci doručením.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon odvovykon_cz.doc