Vydáno: 29.10.2014
UPS

Finanční výsledky UPS za 3Q 2014

  UPS VYKÁZALA VE TŘETÍM ČTVRTLETÍ VYNIKAJÍCÍ VÝSLEDKY;
  VÝNOSY NA AKCII STOUPLY O 13,8 %

  • Celosvětová přeprava vzrostla o 6,9 % na 1,1 miliardy
  • Marže u zásilkové přepravy na domácím trhu v USA se zvýšila na 14,7 %
  • Export denní přepravy mezinárodních zásilek stoupl o 9,4 %
  • Provozní marže v segmentu Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava zaznamenala nárůst o 8,9 %
  • Vyvážený růst napříč všemi segmenty se odrazil v růstu provozního zisku ve výši 8,3 %
  • Firma potvrdila celoroční výhled zředěného zisku na akcii v rozmezí 4,90 až 5,00 dolarů

  ATLANTA, USA, 29. října 2014 – UPS® (NYSE:UPS) na konci minulého týdne zveřejnila upravený zředěný zisk na akcii, který za třetí čtvrtletí roku 2014 dosáhl 1,32 dolarů, což představuje nárůst o 13,8 % oproti stejnému období předchozího roku. Provozní zisk vzrostl o 8,3 % díky vyváženému růstu napříč všemi třemi segmenty.

  Denní objem přepravy na domácím trhu v USA vzrostl o 6,9 % v návaznosti na nárůst poptávky zákazníků B2C a B2B. Nárůst exportu mezinárodních zásilek o 9,4 % byl odrazem silného růstu na asijském a evropském trhu. Celosvětově UPS přepravila 1,1 miliardy zásilek, což představuje 6,9% nárůst oproti třetímu čtvrtletí 2013.

  „Dobré výsledky za uplynulé čtvrtletí odrážejí naši schopnost zůstat na špici tržního růstu a vytvářet pozitivní mix fixních a variabilních nákladů (operating leverage),“ uvedl David Abney, výkonný ředitel společnosti UPS. „Nadále investujeme do technologií a celosvětově zlepšujeme naši výkonnost, tak bychom našim zákazníkům poskytovali dlouhodobá řešení.“

  Cash Flow

  Během devíti měsíců zakončených 30. zářím UPS vytvořila volné peněžní prostředky ve výši 2,8 miliardy dolarů. Společnost vyplatila dividendy ve výši 1,8 miliardy, což představuje nárůst na akcii o 8,1 % v porovnání s předchozím rokem. Zpětně skoupila 20,6 milionu akcií v přibližné hodnotě 2,1 miliardy dolarů.

  Zásilková přeprava na domácím trhu v USA

  Tržby zásilkové přepravy na domácím trhu v USA se zvýšily na 8,7 miliardy dolarů, což představuje nárůst o 5,3 % oproti třetímu čtvrtletí 2013. Denní objem přepravy zaznamenal zlepšení o 6,9 %, tažený přírůstky v segmentech UPS Ground a Deferred ve výši 7,7 %, respektive 5,9 %. E-commerce byla i nadále motorem pro silný růst segmentu B2C, přičemž nárůst v uplynulém čtvrtletí zaznamenala rovněž přeprava v rámci segmentu B2B.

  Provozní zisk vzrostl o 7,8 % na 1,3 miliardy dolarů. Provozní marže zaznamenala nárůst o 30 bazických bodů na 14,7 %. Pozitivní mix fixních a variabilních nákladů (operating leverage) segmentu byl odrazem snížení nákladů díky investicím do nových technologií a zlepšení výkonnosti.

  Celkové tržby na zásilku poklesly o 1,5 % v důsledku změn v zákaznickém a produktovém mixu, které kompenzovaly zlepšení základních sazeb. Na uvedené změny měl vliv více než 50% nárůst poptávky po službě UPS SurePost.

  V uplynulém čtvrtletí UPS oznámila, že svá obslužná místa UPS Acess Points rozšíří také na město New York a oblast Chicaga. Podle zveřejněného plánu chce zvýšit svoji dostupnost také v dalších městech Spojených států, nad rámec více než 4400 stávajících UPS Stores, a to do konce roku 2015.

  Mezinárodní přeprava

  Příjmy z mezinárodní přepravy malých zásilek vzrostly o 5,5 % na 3,2 miliardy dolarů díky nárůstu denní přepravy o 6,7 %. Exportní přeprava zaznamenala skokovitý nárůst o 9,4 % s nárůstech ve všech regionech na světě. Objem exportních zásilek z Asie vzrostl o 16 %, z Evropy o 14 %.

  Provozní zisk stoupl o 10,3 % na 460 milionů dolarů. Provozní marže oproti stejnému období loňského roku narostla o 70 bazických bodů na 14,5 %. Opatření přijatá v tomto čtvrtletí v oblasti příjmů a nákladů přispěla k navýšení marže.

  Tržby za zásilku na měnově neutrální bázi oproti předešlému roku klesly o 1,0 % vzhledem ke změnám v sortimentu přepravy a stále se zvyšujícímu podílu přepravy na kratších trasách. Neprémiové služby i nadále rostly rychleji než prémiové, v souvislosti s tlakem na cenově výhodnější možnosti přepravy.

  Dne 7. října UPS oznámila akvizici firmy i-parcel, LLC, mezinárodního zprostředkovatele e-commerce služeb. Její technologie a zkušenosti s přeshraničními e-commerce službami pomáhají britským a americkým obchodníkům expandovat a obsluhovat zákazníky ve více než 100 zemích celého světa.

  Dodavatelské řetězce & nákladní přeprava

  Příjmy v tomto segmentu vzrostly o 7,4 % na 2,4 miliardy dolarů především díky růstu v segmentech Distribution a UPS Freight. Provozní zisk byl vyšší o 7 % a dosáhl 215 milionů dolarů. Provozní marže byla na úrovni 8,9 %.

  Příjmy segment UPS Forwarding zaznamenaly růst zejména díky zvýšenému objemu mezinárodní letecké přepravy (International Air Freight, IAF), která byla podpořena uvedením nových high-tech produktů a také nárůstem v oblasti státních zakázek. Zlepšení provozního zisku v segmentech severoamerické nákladní letecké přepravy (North American Air Freight) a námořní přepravy (Ocean Forwarding) bylo více než dostatečně kompenzováno zvyšujícím se tlakem na ceny v mezinárodní nákladní letecké přepravě (IAF).

  Příjmy v segment Distribuce zaznamenaly oproti loňsku nárůst o více než 10 %. O růst se zasloužila zvýšená poptávka po službách u klientů z oblasti retail a zdravotnictví.

  Příjmy nákladní přepravy (UPS Freight) vzrostly o 7,9 % na 810 milionů dolarů, přeprava malých zásilek (LTL) se zvýšila o 4,7 % a příjmy za hundredweight (přibližně 50 kg) se zvýšil o 1,1 %. Provozní zisk a marže se oproti loňskému roku zvýšily.

  Výhled

  Společnost oznámila svá očekávání pro nadcházející vánoční období. UPS očekává navýšení objemu dodávek v průběhu prosince o 11 % oproti loňskému roku. Jak již bylo oznámeno, firma plánuje vynaložit dalších 175 milionů dolarů provozních nákladů a 500 milionů dolarů investičních nákladů na zvýšení kapacit a přípravu distribuční sítě na zvládnutí sezónních a budoucích narůstajících objemů přepravy.

  „Je povzbuzující vidět, že všechny tři segmenty ukazují pozitivní trend, právě když se blíží nejnáročnější období roku,“ uvedl Kurt Kuehn, finanční ředitel společnosti UPS. „Očekáváme další úspěšnou vrcholnou sezónu a jsme si jisti, že naše síť je připravena pracovat na špičkové úrovni. Vzhledem k tomu můžeme upravit očekávání ohledně zředěného zisku na akcii v rozmezí od 4,90 do 5,00 dolarů, což představuje nárůst o 7 až 9 % oproti upraveným výsledkům za rok 2013.“


  UPS
  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na Longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Kontakt: