Vydáno: 16.2.2001
CME

CME je připravena zveřejnit arbitrážní rozsudek

  Londýn/Praha 16. února 2001 – Vedení společnosti Central European Media Enterprises (CME) je připraveno zveřejnit rozsudek mezinárodního arbitrážního tribunálu a předat ho v plném znění jak příslušným českým institucím, tak široké veřejnosti. Je to reakce na dezinformační a někdy i lživá tvrzení Vladimíra Železného a jeho týmu. CME tak však může učinit pouze v souladu s arbitrážními pravidly Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Ta totiž ukládají, že se zveřejněním rozsudku musí druhý účastník sporu, tedy Vladimír Železný, souhlasit. Verdikt nařizující Vladimíru Železnému neprodleně CME zaplatit 27,1 milionu USD včetně úroků byl vydán v úterý 13. 2. 2001 v Paříži. Vrácení akcií firmy Nova Consulting, a.s., představující podíl 5,8% ve společnosti ČNTS, spol. s.r.o., Vladimíru Železnému je podmíněno úplným předchozím uhrazením nařízené platby. Do okamžiku úplné úhrady dlužné částky ze strany Železného bude platba zatěžována sankčním úrokem ve výši 3 200 USD za každý den prodlení.

  “Vždy nám šlo o transparentnost, nikoliv o dezinformace,” řekl Fred Klinkhammer, prezident a ředitel CME. “České instituce i občané mají jistě právo být pravdivě a úplně informováni o skutečném výsledku arbitráže. Narozdíl od Vladimíra Železného a jeho přátel v Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání nemá CME žádný důvod se zveřejnění obávat . Verdikt arbitráže totiž výslovně a jednomyslně potvrdil, že Vladimír Železný v rozporu se smlouvou konkuroval CME a nařídil mu proto onu částku ve výši 23,5 milionu USD zaplatit i s úroky. Zveřejnění arbitrážního rozsudku také prokáže, nepravdivost Železného výroků, když tvrdí, že rozsudek původní dohodu o koupi akcií mezi jím a CME pouze anuloval, respektive že hodnota akcií společnosti Nova Consulting musí odpovídat hodnotě částky v době platby,” dodal Fred Klinkhammer. CME podniká všechny nezbytné kroky k zajištění včasné vykonatelnosti arbitrážního rozsudku.

  Selhání České republiky při ochraně zahraničních investic bude předmětem nadcházejícího mezinárodního arbitrážního řízení mezi Ronaldem Lauderem a Českou republikou, které se koná začátkem března v Londýně. V dubnu začne ze stejných důvodů ve Stockholmu další arbitrážní řízení, tentokrát mezi CME a Českou republikou.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon award_cz.doc