Vydáno: 1.9.1999
CME

Spor s ČR povede za Ronalda S. Laudera bývalý právní poradce prezidenta Clintona

  Praha 1. září 1999 – Podle části II, článku 5, Rozhodčích pravidel komise OSN pro mezinárodní obchodní právo (UNCITRAL) dnes jmenoval Ronald S. Lauder bývalého právního poradce amerického prezidenta Clintona Lloyda N. Cutlera rozhodcem ve sporu s Českou republikou. Podle pravidel UNCITRAL každá strana sporu jmenuje jednoho rozhodce, kteří pak zvolí třetího. Ten pak bude předsedat rozhodčímu tribunálu. Česká republika musí podle článku 7 pravidel UNCITRAL jmenovat rozhodce za českou stranu do 30 dnů. Pokud tak neučiní, může žalobce požádat o ustanovení tohoto rozhodce za ČR Mezinárodní středisko pro vypořádávání investičních sporů (ICSID) prostřednictvím svého generálního tajemníka.

  Arbitrážní řízení podle Dohody mezi ČR a USA o vzájemné podpoře a ochraně investic zahájil americký občan Ronald. S. Lauder písemným podáním doručeným dotčeným českým vládním orgánům 23. srpna 1999. Předmětem tohoto v České republice dosud bezprecedenčního sporu je ochrana Lauderových majetkových práv. Podle názoru žalobce došlo k jejichž ohrožení tím, že Česká republika nesplnila své smluvní závazky k ochraně investic, které Ronald S. Lauder v minulosti realizoval v sektoru komerčního televizního vysílání v České republice jako majoritní akcionář CME. Pokud Lauder ve sporu uspěje, což je podle názoru některých odborníků v oblasti mezinárodního práva dosti pravděpodobné, bude muset Česká republika způsobenou škodu zřejmě uhradit ze svého státního rozpočtu a tedy k tíži daňových poplatníků.

  Lloyd N. Cutler, jeden z nejvýznamnějších amerických právníků, byl v minulosti právním poradcem nejen prezidenta Clintona, ale i prezidenta Cartera. V období
  1970 – 1980 působil ve funkci zvláštního poradce prezidenta pro ratitifikaci smlouvy o omezení strategických zbraní Salt II. V letech 1983 – 1984 byl konzultantem Komise strategických sil amerického prezidenta. Od roku 1984 působil deset let jako člen Stálého arbitrážního soudu USA. Cutler je rovněž jedním ze zakládajícíh společníků významné mezinárodní právní kancelář Wilmer, Cutler & Pickering se sídlem ve Washingtonu.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon Cutler.doc