Vydáno: 6.6.2007
Dětské kardiocentrum FN Motol

Dětské kardiocentrum v Motole slaví třicítku

  Praha 6. června 2007 – Dětské kardiocentrum Fakultní nemocnice v Praze Motole oslaví zítra 30 let od svého založení profesorem Milanem Šamánkem. V letech 1977 – 2006 v něm podstoupilo operaci 10 867 dětí s vrozenými srdečními vadami. Ročně se zde uskuteční na 450 operací dětí od novorozeneckého věku do 18 let z celé republiky i ze zahraničí. Do týmu tohoto unikátního pracoviště se řadí 24 lékařů a 91 zdravotních sester a dalších specialistů. Řada z nich dnes působí i na špičkových zahraničních klinikách, s nimiž se Dětské kardiocentrum co do úspěšnosti může směle srovnávat.

  „Výrazný podíl na tomto úspěchu má kromě perfektní práce dětských kardiologů a kardiochirurgů a skvělých sestřiček zejména zavedení plošného screeningu vrozených srdečních vad v těhotenství, včetně vyškolení stovek gynekologů a dětských kardiologů z celé České republiky,“ uvedl MUDr. Jan Škovránek, CSc., vedoucí primář Dětského kardiocentra FN v Motole. „V současnosti je až 80 % kritických srdečních vad diagnostikováno již v prenatálním stádiu. V případě těžkých srdečních vad mohou rodiče včas požádat o přerušení těhotenství. U kritických srdečních vad matkám takto zatíženého plodu poskytujeme odbornou prenatální péči. Narozenému dítěti je bezprostředně po porodu poskytnuta specializovaná lékařská pomoc,“ doplnil.

  Vrozené srdeční vady jsou v České republice nejčastější vrozenou orgánovou anomálií, která postihuje 6 z 1000 narozených dětí. Při porodnosti, která se v uplynulých desetiletích pohybovala v ČR mezi 100–150 tisíci ročně, to znamená 600–900 dětí narozených každý rok s vrozenou srdeční vadou. Ještě počátkem 90. let na tomto jediném specializovaném pracovišti v republice dosahovala postoperační mortalita 7 %. Dnes se díky vysoce kvalifikovanému personálu a účelnému využití špičkových diagnostických přístrojů a operační techniky snížil počet pooperačních úmrtí na méně než jedno procento, tedy výsledek plně srovnatelný se špičkovými světovými pracovišti.

  Motolské Dětské kardiocentrum bylo otevřeno pod vedením profesora Šamánka, nositele Purkyňovy ceny, v roce 1977 jako Specializované pracoviště pediatrické kardiologie a kardiochirurgie. Později bylo toto integrované kardiologicko-kardiochirurgické pracoviště s celostátní působností přejmenováno na Dětské kardiocentrum. Zabývá se především diagnostikou a léčbou vrozených a získaných onemocnění srdce a velkých cév, poruch srdečního rytmu a srdeční funkce či krevního oběhu u dětí. Kromě vlastní diagnostické a léčebné činnosti zajišťuje Dětské kardiocentrum pregraduální a postgraduální výuku a výzkum v oboru dětské kardiologie a kardiochirurgie.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Karla Krejčí
  GSM: 602 389 166
  E-mail: karla.krejci@bm.com

Kontakt: