Vydáno: 5.10.2014
UPS

UPS pokračuje v tradici pomoci komunitám na celém světě

  Zaměstnanci UPS Czech Republic i jinde na světě dobrovolnickými aktivitami oslaví letošní 12. ročník Celosvětového měsíce dobrovolníků

  Brusel, 5. října 2014 – Od svého vzniku v roce 1907 si společnost UPS® (NYSE: UPS) buduje silnou tradici odpovědné firmy, která celosvětově podporuje místní komunity. V rámci letošního ročníku Celosvětového měsíce dobrovolníků si téměř 400 tisíc zaměstnanců UPS na celém světě včetně 350 zaměstnanců v České republice dalo za cíl během října věnovat 315 tisíc dobrovolnických hodin na podporu komunit. Rozsah dobrovolnických prací tak o 5 procent převýší celkový počet dobrovolnických hodin odvedených v říjnu loňského roku.

  Celosvětový měsíc dobrovolníků v čele s Nadací UPS (UPS Foundation), která řídí globální programy odpovědného občana a dobročinné aktivity firmy, mobilizuje stovky tisíc zaměstnanců UPS v každém regionu, aby se zapojili do četných dobrovolnických projektů a aktivit po celém světě. V letošním roce zaměstnanci firmy podpoří významné iniciativy zaměřené na globální problematiku lesů ve spolupráci s různými organizacemi jako je například The Nature Conservancy a pomohou při výsadbě, zabezpečení a ochraně stromů ve Spojených státech i jinde. Kromě toho si zaměstnanci UPS vyhradí čas také na celou řadu dalších aktivit. Podpoří výuku bezpečné jízdy, pomohou místním komunitám zasaženým přírodními pohromami a v rámci místních organizací budou nabízet školení zaměřené na profesní růst a rozvoj dovedností při vedení lidí.

  V červnu 2014 generální ředitel UPS David Abney zveřejnil závazek společnosti věnovat do konce roku 2020 celkem 20 milionů hodin na dobrovolnické aktivity a práce spojené s podporu komunit. Během října, kdy dobrovolnické aktivity vrcholí, mohou zaměstnanci UPS svým úsilím výrazně přispět k dosažení tohoto cíle.

  „Naše podnikání pomáhá propojit stovky milionů lidí na celém světě,“ uvedl Eduardo Martinez, prezident Nadace UPS. „Společnost UPS se zavázala poskytovat své služby každý den. Obzvlášť nás však těší, že můžeme říjen označit za měsíc, kdy se věnujeme dobrovolnictví a aktivitám s ním spojeným, díky kterým bude svět lepší a dlouhodobě udržitelný.“

  Během letošního Celosvětového měsíce dobrovolníků zaměstnanci UPS po celém světě věnují svůj čas dobrovolnickým aktivitám v rámci regionálních akcí pro podporu místních komunit. Mezi dobrovolnické aktivity v jednotlivých regionech patří:

  • Česká republika
  o Vysazování stromů a pomoc s obnovou nemocničního parku Thomayerovy nemocnice v Praze ve spolupráci s dobrovolnickým centrem Lékořice
  o Úpravy zahrady a herního prostoru pro děti v azylovém centru Dům tří přání v Praze
  o Pomoc s úklidem interiéru, úpravou parku, opravy a montáže zařízení a pořádání turnajů ve fotbale, volejbale a vybíjené v dětském domově Dubá-Deštná
  o Úpravy zahrady a dětského hřiště, organizace dětského dne v Dětském centru Veská
  o Pořádání zábavného odpoledne a vánoční besídky v domově pro seniory Orlová-Lazy
  o Pomoc s úklidem a úpravou parku ZOO Plzeň
  • Spojené státy americké
  o Účast na dni Hands on Atlanta Day, v rámci kterého zaměstnanci UPS se sídlem v Atlantě podpoří více než 25 dobrovolnických iniciativ v této oblasti
  o Vytvoření balíčků pomoci na podporu veteránů v rámci projektu Wounded Warriors a členům amerických jednotek nasazených v zahraničí během mise Operation Gratitude
  o Balení potravin určených podvyživeným dětem ve spolupráci s organizací Feed My Starving Children a dále dětem z oblastí postižených přírodními katastrofami ve spolupráci s mísí Stop Hunger Now
  o Pořádání profesních dnů pro studenty středních škol ve spolupráci s organizací Junior Achievement
  o Podpora edukačních kampaní o rakovině prsu a jejího výzkumu prostřednictvím účasti v závodě Susan G. Komen Race for the Cure
  • Kanada
  o Organizace probíhajícího školení zaměřeného na bezpečnost silničního provozu ve spolupráci s místními pobočkami Boys & Girls Clubs v rámci programu UPS Road Code Program
  • Latinská Amerika
  o Podpora místních neziskových organizací v Portoriku malířskými pracemi, rozvojem volnočasových aktivit pro mládež a zapojením mladých lidí do projektu Give a Day Project
  o Výsadba stromů v Dominikánské republice v rámci iniciativ realizovaných ve spolupráci s organizací Bonao Reforestation
  o Podpora dárcovství krve ve spolupráci s kolumbijským Červeným křížem
  • Evropa
  o Krmení a péče o chráněná zvířata v tureckém Istanbulu ve spolupráci s organizací Tuzla Hayvan Barinagi
  o Organizování fundraisingových aktivit pro seniory v italském Bergamu ve spolupráci s Universiis
  o Partnerství s potravinovou bankou Lions Club v belgickém Bruselu s cílem zajištění potravinové pomoci lidem bez domova
  • Asijsko-pacifický region
  o Příprava a doručování charitativních obědů zdravotně postiženým dětem a starým lidem ve Vietnamu ve spolupráci s organizací Thien Duyen Home
  o Zajištění přebytků potravin, které by jinak byly vyhozeny, a jejich doručování nedostatečně zásobovaným komunitám prostřednictvím charitativní nadace Bo Charity Foundation v Hongkongu
  o Dobrovolnictví ve spolupráci s národní asociací National Association of Disable’s Enterprises zaměřené na podporu rozvoje místních komunit a dovedností v Indii
  • UPS Freight
  o Účast na dni Hands On Day Richmond, v rámci kterého zaměstnanci UPS podpoří více než 60 dobrovolnických iniciativ v širší oblasti Richmondu ve Virginii

  UPS od roku 2011 přispěla celosvětově více než 5,5 miliony dobrovolnických hodin. Účast zaměstnanců UPS na Celosvětovém měsíci dobrovolníků pomůže společnosti dosáhnout do roku 2020 stanoveného cíle věnovat celkem 20 milionů hodin na dobrovolnické aktivity, které po celém světě podpoří komunity, kde zaměstnanci UPS žijí a pracují.

  Více informací o dárcovství a dobrovolnictví úsilí UPS naleznete na www.UPS.com/Foundation.

  Nadace UPS (UPS Foundation)
  UPS (NYSE: UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladu, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Od svého vzniku v roce 1907 si UPS vybudovala tradici odpovědné firmy se zájmem o dění v komunitách, která podporuje programy, jež vytváří dlouhodobá řešení potřeb komunit. Nadace UPS, založena v roce 1951, je odpovědná za pomoc při odstraňování překážek pro zapojování komunit do místních, národních a globálních celků. V roce 2013 UPS a její zaměstnanci včetně těch, kteří již odešli do důchodu, darovali na charitativní účely po celém světě více než 102 milionů dolarů. Informace o Nadaci UPS naleznete na UPS.com/foundation, zprávy o UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com/RSS.

Kontakt: