Vydáno: 8.6.2015
Heavy Machinery Services

VÚB se stížností na průběh insolvenčního řízení HMS neuspěla

    Praha 8. června 2015 – Ústavní soud zamítl http://bit.ly/1F3S6Xb stížnost Všeobecnej úverovej banky (VÚB). Banka napadla průběh insolvenčního řízení vedeného se společností Heavy Machinery Services (HMS). Ve své stížnosti VÚB žádala Ústavní soud aby nálezem zrušil rozhodnutí Krajského soudu v Českých Budějovicích o hlasovacích právech přihlášených věřitelů. Dle dřívějších mediálních prohlášení VÚB se mělo jednat o věřitele s neoprávněnými pohledávkami. Ústavní soud se s argumentací VÚB neztotožnil a stížnost jako nedůvodnou zamítl.

    „Rozhodnutí Ústavního soudu jsme přijali se zadostiučiněním,“ uvedl v reakci na výrok Ústavního soudu Pavel Prázdný,“ předseda představenstva HMS.

    Podle Prázdného šlo ze strany VÚB jen o obstrukci a další pokus, jak zpomalit či zhatit úspěšně probíhající reorganizaci firmy. Takový nestandardní postup je však dosti podezřelý a jeho motivací zřejmě není úspěšné dokončení reorganizace HMS, kterou schválil věřitelský výbor. VÚB totiž cíleně napadá průběh řízení a konstruuje obvinění poškozující společnost HMS bez ohledu na další věřitele, mnohdy až za hranicí soudnosti.

    „Cílem VÚB zřejmě není úspěšně dokončit proces reorganizace, ani zachovat a dále rozvíjet výrobní aktivity společnosti HMS, natož zachovat pracovní příležitosti pro stovky pracovníků HMS. A to nemluvím o dodržení podmínek zahraničních kontraktů, které HMS skýtají záruky dalšího rozvoje,“ uzavřel Prázdný.

Kontakt: