Vydáno: 26.4.2007
Pražský literární dům

Setkání tří generací

  Pražský literární dům autorů německého jazyka a Divadlo Komedie
  Vás zvou na jedinečné setkání: Dialog tří generací

  Na jevišti pražského Divadla Komedie se ve středu 2. května 2007 v 19.30 hod setkají tři čeští spisovatelé, kteří svá díla tvoří v německém jazyce. Lenka Reinerová (*1916), Jan Faktor (*1951) a Michael Stavarič (*1972) budou v rámci programu knižního veletrhu „Svět knihy na jevišti“ číst ze svých prací a diskutovat o současné literatuře.

  Tři generace autorů, jejichž současné osudy jsou spojeny s tvůrčí osou německé kultury minulého století: Berlínem, Prahou a Vídní, představí divákům nové souvislosti německé tvorby českých autorů. Po druhé světové válce se zdálo, že fenomén českých spisovatelů píšících německy zůstane již jen generační záležitostí předválečných ročníků, ale od 80. let je zřejmé, že se čeští spisovatelé dokázali viditelně začlenit do německé tzv. „migrační literatury“. A tak má dáma německy psané pražské literatury Lenka Reinerová své následovníky v Janu Faktorovi a Michaelu Stavaričovi.

  Setkání těchto tří spisovatelů bude jedinečnou událostí doprovázející mezinárodní knižní veletrh. Již dnes je zřejmé, že to bude neformální svátek pro české germanisty a milovníky německé literatury.

  Lenka Reinerová (*1916) - je označována jako "poslední německy píšící autorka z Prahy" v roce 1939 musela Československo opustit a do Prahy se vrátila až v roce 1948. Je nositelkou Velkého kříže za zásluhy Spolkové republiky Německo.
  Vydala: Čekání, Vůně mandlí, Zablácené boty, Kavárna nad Prahou atd.

  Jan Faktor (*1951) - v roce 1978 se přestěhoval za svou manželkou do východního Berlína. Zpočátku psal své texty česky, překládal je do němčiny, postupem času stále více pracoval na experimentech, které úzce souvisely s německým jazykem.
  Vydal: Schornstein (cena Alfreda-Döblina 2005), Fremd im eigenen Land, Körpertexte, Minsk 32- my love

  Michael Stavarič (*1972) - žije ve Vídni, kde studoval bohemistiku a publicistiku. Vyučuje na univerzitě ve Vídni, píše, překládá a také působí jako zmocněnec pro kulturu Velvyslanectví ČR v Rakousku.
  Vydal: Terminifera, Stillborn, Gaggalagu, Europa – eine Litanei, Tagwerk.Landnahme.Ungelenk, Flügellos, v roce 2008 vyjde Poetika (2008)a Magma

  Pro další informace prosím kontaktujte Lucii Černohousovou, manažerku projektu, na telefonním čísle 774 233 531 nebo na e-mailové adrese: info@prager-literaturhaus.com.

  Odkaz na pozvánku : http://www.prager-literaturhaus.com/.

Kontakt: