Vydáno: 1.8.2002
OMI

Smlouva na poskytování vodohospodářských služeb podepsána

  Příbram 1. srpna 2002 – Společnost OMI Česká republika dnes podepsala smlouvu s městem Příbram. Předmětem smlouvy je provoz a správa vodohospodářského majetku města, zejména zajišťování dodávek pitné vody, odkanalizování a provozování čistírny odpadních vod. Nabídku společnosti OMI Česká republika vyhodnotila radnice s ohledem na zájmy obyvatel i města jako vlastníka majetku ve výběrovém řízení jako nejvýhodnější. Smlouva byla uzavřena na období dvaceti let s platností od 1. září 2002.

  Nový partner města se smluvně zavázal, že stávající ceny vodného a stočného minimálně po dobu dvou let nezmění. Efektivnost vodohospodářské činnosti hodlá OMI Česká republika zvýšit zejména snížením ztrát vody.

  „Kromě ekonomické výhodnosti nabídky sehrál významnou roli i závazek úplné informační otevřenosti OMI vůči městu,“ řekl Josef Vacek, starosta města Příbram. „To je přesně to, co od nového partnera očekáváme. Konečně budeme znát detailní údaje o ztrátách vody i o hospodaření společnosti,“ dodal Josef Vacek. Město vypovědělo smlouvu stávajícímu provozovateli v minulém roce a letos vyhlásilo výběrové řízení na nového operátora vodohospodářského systému města.

  Transparentnost ve vztazích mezi provozovatelem a vlastníkem infrastruktury také konečně zlepší vyjednávací pozici města při získávání prostředků na investice do životního prostředí od grantových agentur a dalších institucí. „Předpokládáme, že se městu Příbram s naší pomocí již příští rok podaří splnit podmínky pro čerpání fondů ISPA na rekonstrukci čistírny odpadních vod,“ řekl Max L. Edington, vedoucí projektu OMI Česká republika pro město Příbram.

  Společnost OMI ČR také podepsala dohodu se společností VaK Beroun, vlastněnou firmou Anglian Water, která se stane subdodavatelem zakázky. Anglian Water je jedním z nejvýznamnějších investorů v českém vodárenství, provozuje například rovněž vodárny VaK Jižní Čechy a SmVaK na severní Moravě.

  OMI Česká republika je pobočkou americké Operations Management International, Inc. (OMI) ze skupiny CH2M HILL Companies, Ltd. Ta dosahuje výnosů 2,5 miliardy USD a zaměstnává po celém světě 13 tisíc pracovníků. Z nich 1,4 tisíce pracuje v OMI, která v současnosti řídí 170 projektů v oblasti vodohospodářství a dalších veřejných služeb. Za poslední 3 roky obdržela společnost OMI více než 150 ocenění za činnost v oblasti životního prostředí. CH2M HILL je v ČR aktivní od roku 1991 a v roce 1996 v Praze zřídila své zastoupení. Je dlouhodobě zapojena do podpůrných programů jako jsou USTDA a Phare či projekty financované Fondem národního majetku v ČR.

Soubory ke stažení:

Document Icon OMI_Pribram.doc