Vydáno: 22.10.2012
CFA Society CR

Vystoupí Německo z eurozóny, aby zachránilo euro?

  Praha 22. září 2012 – Ve dnech 18. až 19. října se v Praze uskutečnil pátý ročník mezinárodní investiční konference European Investment Conference pořádané CFA Institute. Spolupořadatelem zasedání byla CFA Society Czech Republic. Diskuse a přednášky osmnácti finančních a ekonomických odborníků se zaměřily na vývoj správy soukromých aktiv v příštích 20 letech, investiční příležitosti, budoucnost eura a tržní impulzy ovlivňující Evropu a svět. Prezident a předseda představenstva CFA Institute John Rogers hned v úvodu vyzval k hledání pevného místa pro budoucí finance. Mezi dalšími řečníky byli například nositel Nobelovy ceny za ekonomii Robert C. Merton či Wolfgang Münchau, respektovaný komentátor ekonomických událostí Financial Times. Z českých odborníků pak vystoupil Tomáš Sedláček, hlavní makroekonom ČSOB a člen NERV.

  Wolfgang Münchau, komentátor Financial Times a ředitel ekonomického serveru Eurointelligence, ve své přednášce „Rozchody jsou těžké…“ přirovnal evropskou dluhovou krizi a bankovní krizi ke dvěma opilcům, kteří se vzájemně podpírají, aby neupadli. Připustil, že nový program Evropské centrální banky na nákup dluhopisů (Outright Monetary Transactions, OMT) je krokem k řešení mnoha krizových problémů. Program OMT ovšem nemusí být zahájen, nebo – což by bylo horší – může vyvolat politický odpor v Německu a omezit prostor pro jakákoli politická opatření. V každém případě program potřebuje bankovní unii, aby byl účinný. Ve svém příspěvku se vyjádřil rovněž k situaci v Řecku a Španělsku.

  Anatole Kaletsky, partner a hlavní ekonom GaveKal Dragonomics rozebral vleklá politická a ekonomická dilemata Evropy a vyhodnotil různé možné scénáře vývoje ve svém příspěvku „Evropa je hlavním zdrojem každodenní volatility na finančních trzích, ale neurčuje trendy“.
  Kaletsky zlehčil skutečný význam Evropy pro světovou ekonomiku. Prohlásil, že dokonce existuje možnost, že z eurozóny vystoupí Německo, aby euru umožnilo přežít. Příspěvek eurozóny ke globálnímu růstu v posledních čtyřech letech byl nulový. A protože je natolik zanedbatelným přispěvatelem k dodatečnému růstu, její role je často zveličována. „Evropa v poslední době generovala obrovské množství šumu, ale většina signálů pro finanční trhy přicházela ze Spojených států,“ doplnil Kaletsky.

  Felix Zulauf, ředitel Zulauf Asset Management AG, v příspěvku nazvaném „Eurozóna je na dobré cestě stát se nejkratší měnovou unií v dějinách“ zdůraznil zpomalující růst v Číně jako předzvěst globální ekonomické krize. Ta zasáhne všechny regiony bez výjimky. Zchladil tak jakýkoli optimismus, který mohl delegátům ještě zbýt po varovných předpovědích Wolfganga Münchaua. „Přehnaný“ růst vždy vede ke krachu a Čína nebude výjimkou. Zulauf uvedl, že čínský růst v poslední době byl ve skutečnosti mnohem blíže ke 3 procentům než k téměř trojnásobnému číslu vyhlášenému oficiálně. Podle jeho názoru analytici trhů podceňují problémy v Číně. V důsledku toho jsou odhady růstu pro Austrálii, Latinskou Ameriku a další surovinové ekonomiky příliš vysoké.

  Hlavní závěry, blogy a záznamy přednášek z European Investment Conference 2012 najdete na stránkách: eic.cfainstitute.org na odkazech „blog“ a „live streams“.

  Kontakt:
  Donath Business & Media
  Karla Krejčí
  GSM: +420 602 389 166
  E-mail: karla.krejci@dbm.cz

  POZNÁMKY PRO REDAKTORY

  O European Investment Conference

  Každoroční European Investment Conference spojuje přední výzkumníky, řečníky, publicisty, investiční profesionály, akademiky a další experty, aby se zabývali otázkami jedinečnými pro daný region a také širokou škálou globálních témat z oblasti investic. Účastnící sdílí nápady, navazují cenné vztahy a konference je obohatí o nejnovější perspektivy, výsledky výzkumů a praktická řešení Evropských i celosvětových výzev v investování.

  O CFA Institute

  CFA Institute je celosvětové sdružení investičních odborníků, které nastavuje laťku nejvyšší profesionality a reputace. Institut prosazuje etické chování na finančních trzích a je ceněným zdrojem informací v globální finanční komunitě. Jeho posláním je vytvořit prostředí, kde jsou zájmy investorů vždy na prvním místě, trhy fungují co nejlépe a ekonomiky rostou. CFA Institute má více než 110 tisíc členů v 139 zemích a teritoriích, z toho 100 tisíc držitelů titulu CFA (Chartered Financial Analyst) a 136 členských sdružení. Více informací najdete na www.cfainstitute.org.

  O CFA Society Czech Republic (dříve Czech CFA Society)

  CFA Society Czech Republic (www.czechcfa.cz) je neziskové sdružení finančních profesionálů založené v dubnu 2002 v ČR. Jako jedno ze 136 členských sdružení CFA Institute má za cíl prosazovat v české investorské obci nejvyšší standardy profesionality, poctivosti a etiky. Sdružení má nyní více než 130 členů, většinou držitelů titulu CFA a více než 500 kandidátů z ČR a Slovenska registrovaných v programu CFA. Sponzory sdružení jsou OVB Allfinanz, Ernst & Young, ING Investment Management a Thomson Reuters. Mediálními partnery European Investment Conference pro ČR jsou ČT24, Český rozhlas 1 Radiožurnál, Ekonom a iHNed.cz. Partnerem pro PR konference je Donath Business & Media.

Kontakt: