Vydáno: 9.5.1999
CME

Železný se pokusil zmanipulovat Radu

  Praha 9. května, 1999 – Experti, kteří na základě žádosti CME provádějí forenzní šetření v České nezávislé televizní společnosti (ČNTS), zajistili data z pevného disku počítače Vladimíra Železného. Jejich analýzou bylo mimo jiné zjištěno, že se snažil získat Radu pro rozhlasové a televizní vysílání pro to, aby jemu a společnosti CET 21 pomohla při jednání s ČNTS. Jednoduše řečeno, požádal o tajné zvýhodnění svých vlastních sobeckých zájmů před zájmy CME a ČNTS. Ve své žádosti z 3. března 1999 adresované Radě Železný tvrdí: „Mimořádně významné pro nás je, abychom formulované zásady obdrželi v podobě samostatného sdělení Rady, jako odpověď na náš dotaz. Rádi bychom totiž toto stanovisko užili při našich jednáních se smluvními partnery, aniž bychom jim sdělovali některé další vnitřní záležitosti naší společnosti.“ Dále pak píše: „Považujeme tuto formu spolupráce s regulačním orgánem v podobě předběžného dotazu a odborné konzultace za mimořádně vhodnou a rádi bychom ji i nadále uplatňovali.“ Vladimír Železný pak v návaznosti na svou žádost obdržel od předsedy Rady Josefa Josefíka dopis z 15. března 1999, jehož text podle dostupných forenzních důkazů z pevného disku Železného počítače zřejmě napsal sám Železný.

  „Takové jednání není přijatelné v žádné demokratické zemi. Mou povinností je hájit zájmy CME v České republice, a to bez ohledu na to, o jak bolestivý proces půjde,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME v reakci na dosavadní forenzní zjištění.

  CME nikdy nepřestala důvěřovat v proces spravedlivého zacházení se zahraničními investory v České republice a i nadále se na něj spoléhá. Podle Klinkhammera postupovala firma CME vždy v souladu se zákony a předpisy platnými v České republice, a proto očekává, že s touto společností bude zacházeno stejným způsobem.  Kontakt: Příloha 6x
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon medrada.doc Document Icon medrada2.gif Document Icon medrada3.gif Document Icon medrada4.gif Document Icon medrada5.gif Document Icon medrada6.gif Document Icon medrada7.gif