Vydáno: 19.9.2012
Karlovarské minerální vody

Faktaokyselce.cz

  Praha/Kyselka 19. září 2012 – Společnost Karlovarské minerální vody (KMV) dnes spustila nové webové stránky týkající se budoucnosti budov KMV v obci Kyselka. Na adrese www.faktaokyselce.cz je zájemcům k dispozici přesný popis budov a pozemků, které KMV v obci vlastní včetně konkrétních plánů společnosti na jejich budoucí využití.

  „Stránky přinášejí fakta, nikoliv mýty šířené těmi, kdo za každou cenu bez ohledu na zákony a běžnou lidskou slušnost chtějí poškodit dobré jméno KMV,“ uvedl Michal Donath, mediální zástupce KMV. „Na jednom místě jsme pro všechny shromáždili doklady o tom, co v Kyselce vlastníme, a jak o naše budovy hodláme dále pečovat. Naši podnikatelskou budoucnost jednoznačně spojujeme s obcí Kyselka. I proto šest historických budov v našem vlastnictví uvedeme postupně do lepšího stavu, než vyžaduje zákon. Zdá se, že jsme přece jen našli společnou řeč i s orgány památkové péče. Jejich vstřícnost oplatíme naší vstřícností,“ dodal Donath.

  Jako první projde kompletní rekonstrukcí bytový dům Stallburg, kde vznikne 7 bytových jednotek. Souhlas památkářů s rekonstrukcí této budovy již KMV obdržely a čeká na vydání stavebního povolení. Další na řadě bude pavilon Löschner, kde vznikne Mattoniho muzeum. Firma odhaduje celkovou výši investice do svého majetku na cca 200 milionů korun.

  Karlovarské minerální vody jsou vlastníkem pouze šesti památkově chráněných objektů v obci Kyselka. Areál samotných lázní Kyselka jim nikdy nepatřil a nepatří. Za jeho stávající stav nenesou žádnou odpovědnost. Objekty ve svém vlastnictví společnost KMV rekonstruuje v souladu s požadavky a podmínkami orgánů památkové péče. V pavilonu Löschner vznikne muzeum, v domě Stallburg byty. Objekt bývalého hotelu Praha v Radošově bude zajištěn dle podmínek sjednaných s NPÚ Loket a Magistrátu města Karlovy Vary, odd. památkové péče. Objekty bývalých kanceláří, které jsou v dobrém stavu, budou i nadále užívány. Na pořadu dne jsou úvahy o jejich propojení se stávajícím výrobním závodem.

Kontakt:
  Donath Business & Media
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal.donath@dbm.cz

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Faktaokyselce.doc