Vydáno: 20.9.2018
Nadační fond Qiido

V Mladé Boleslavi na to jdou chytře

    Praha 20. září 2018 - Na začátku školního roku 2018/2019 zahájil nadační fond Qiido ve spolupráci se společností ŠKODA AUTO Česká republika projekt „CLEVER“ – chytrý projekt pro chytré děti.

    „Nejvýznamnější zaměstnavatel v regionu náš projekt zaštiťuje nejen finančně, ale podpoří také vzdělávání a využití intelektového potenciálu nadaných dětí. Ty se v budoucnu mohou stát i jeho zaměstnanci,“ říká Miriam Janyšková, předsedkyně správní rady Qiido, nadačního fondu. Poukazuje tak na další aspekt projektu „CLEVER“, kterým je společenská odpovědnost firem.

    Cílem společného snažení je, aby od následujícího roku byla v Mladé Boleslavi nejméně jedna základní škola zaměřená na systematické vzdělávání intelektově nadaných žáků. Qiido poskytne vybrané škole know-how ve vzdělávání a rozvoji kognitivních vědomostí a sociálně-emočních dovedností intelektově nadaných dětí. S vedením školy pak nastaví udržitelnou vzdělávací koncepci těchto žáků. Partneři projektu jsou přesvědčeni, že intelektově nadané děti si zaslouží, aby jejich specifické vzdělávací potřeby byly respektovány. Jen tak totiž mohou v budoucnu posílit ekonomiku a podpořit dobré jméno mladoboleslavského regionu.

    Projekt CLEVER se naplno rozjede v říjnu letošního roku, kdy Qiido představí jeho principy jednotlivým základním školám v Mladé Boleslavi. Na základě osobních schůzek s vedením škol a předem definovaných kritérií vybere tu, se kterou bude po celý školní rok spolupracovat. Jeho druhou fází bude identifikace mimořádně intelektově nadaných dětí (MiND), které potřebují pro svůj rozvoj specifickou pedagogickou podporu.

    Ve vzájemné spolupráci pak Qiido spolu s vybranou školou vytvoří vzdělávací program pro MiND děti na míru tak, aby mohly za odborného pedagogického vedení plně rozvíjet a využívat svůj potenciál. Děti by měly být ve škole spokojené a chodit do ní rády. A to zatím není samozřejmost. „Snad se to dětem z jedné mladoboleslavské školy od následujícího školního roku poštěstí,“ uzavřela Janyšková.

Kontakt: