Vydáno: 30.9.2010
ČLUZ

Sto tisíc stromů ochrání Rynholec i Lány

    Nové Strašecí 30. září 2010 – Na dnešním setkání se starosty obcí Rynholec a Lány představili zástupci společností Ekologie a ČLUZ svůj návrh postupu realizace projektu „Zelený pás“. Ten sousední obce oddělí lesním porostem od tělesa lupkového lomu a skládky. Stometrový pás dřevin o délce přibližně jednoho kilometru zlepší životní prostředí v obou obcích. Více než sto tisíc nových stromů izolační zeleně sníží především prašnost, zápach i hluk.

    „Právě teď je nejvyšší čas, abychom společně s vedením obcí Rynholec a Lány projekt „Zelený pás“ uskutečnili. Je to v našem společném zájmu a potřebná projektová dokumentace k územnímu rozhodnutí je již připravena,“ říká Eva Perglerová, která reprezentuje společnosti Ekologie a ČLUZ. V rámci poslední změny územního plánu obce Rynholec, s níž vyjádřily souhlas i sousední Lány, je realizace projektu „Zelený pás“ označena jako věc veřejně prospěšného účelu. „Tím se otevírá nová možnost realizovat celý záměr v partnerství s oběma obcemi,“ uzavírá Perglerová.

    Dle návrhu společností Ekologie a ČLUZ by pozemky pod Zeleným pásem mohla vykoupit obec Rynholec za běžné ceny a za rovných podmínek pro všechny vlastníky s tím, že zůstanou ve vlastnictví obce. Společnosti Ekologie a ČLUZ by na vlastní náklady „Zelený pás“ zřídily a udržovaly. Kromě toho jsou navíc připraveny podílet se i na úhradě kupní ceny vykupovaných pozemků. Při realizaci projektu se totiž výkup pozemků bude týkat až několika desítek soukromých vlastníků.

    Na dnešním setkání bylo dále dojednáno, že s návrhem společností Ekologie a ČLUZ budou seznámena zastupitelstva obou obcí. Další jednání k projektu „Zelený pás“ proběhne ještě do konce tohoto roku.

    Příloha: ilustrace – Zelený pás

Kontakt: