Vydáno: 22.10.2003
Nadace pro transplantace kostní dřeně

Díky za každé zakoupené dílo

  Praha 22. října 2003 Výtvarníci uměleckého sdružení Spectrum Art Bratislava věnují na konto Nadace pro transplantace kostní dřeně polovinu výtěžku z vybraných děl, která od zítřka vystavují v Galerii Pyramida na pražské Národní třídě. Každý z umělců vybral pro dobročinnou akci jedno své současné dílo a zájemci si je mohou zakoupit až do konce listopadu. Volné umělecké uskupení Spectrum Art Bratislava tvoří šest výtvarníků střední generace: keramik a sochař Vladimír Oravec, malíř Ivan Pavle, umělecký fotograf Fedor Nemec, sochař Juraj Čutek, textilní výtvarnice a designérka Júlia Sabová a sochař Rasťo Trizma.

  „ Pro nás tyto umělecké kousky mají ještě větší cenu, než je jejich materiální hodnota,“ řekl Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně a přednosta Hematologicko-onkologického oddělení Fakultní nemocnice v Plzni. „Významní umělci dali najevo přesvědčení, že Nadace dělá prospěšnou práci. A to je pro nás to nejdůležitější,“ dodal Koza.

  Výtvarníci galerie Spectrum Art Bratislava se jako kolektiv autorů představují v Praze poprvé. Seskupení už několik let společně vystavuje v Monaku, kořeny má v Banské Štiavnici a pravidelně se účastní Trienále drobné plastiky a kresby i na mezinárodních sochařských a malířských sympóziích. Podle kurátora výstavy Bohumíra Bachratého má výstava připomenout období relativní svobody československé výtvarné kultury na konci padesátých a v průběhu šedesátých let.

  Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v květnu 1992 na podporu boje s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Vznikla z iniciativy rodičů nemocných a lékařů při Hematologicko-onkologickém oddělení FN v Plzni.
  Náplní práce nadace je rozšiřování registru dobrovolných dárců kostní dřeně na celém území našeho státu. Český národní registr dárců dřeně eviduje v databázi více než pětadvacet tisíc dobrovolníků.

  Poznámka: Díla pro Nadaci pro transplantace kostní dřeně jsou k dispozici ke stažení na adrese www.dbm.cz v oddíle Médiaservis.

Kontakt: