Vydáno: 6.5.2015
Oleo Chemical

Oleo Chemical a DPP: Úspory místo tunelu

    Praha 6. května 2015 – Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) ušetřil za 17 měsíců používání bionafty FAME dodávané v roce 2011 - 2012 společností Oleo Chemical téměř 40 milionů korun a ani nyní odstupem více než 3 let neshledal v souvislosti s touto veřejnou zakázkou žádná pochybení. Vyplývá to z dokumentu, který DPP poskytl představenstvu společnosti Oleo Chemical na základě výzvy podle zákona 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím. Právě kvůli tomuto kontraktu vznikla kauza Oleo Chemical, kterou rozpoutal v roce 2011 Nadační fond proti korupci nepodloženými tvrzeními o vyvádění peněz ze zakázky na dodávky bionafty do zahraničí.

    „Dokument jasně vyvrací účelová a nepravdivá obvinění zakladatelů Oleo Chemical z tunelování Dopravního podniku,“ řekl Kamil Jirounek, člen představenstva Oleo Chemical. „Faktem je, že kontrakt na dodávku biopaliva pro DPP získala Oleo Chemical ve zcela transparentním výběrovém řízení, které bylo otevřené a veřejné. V souladu se zákonem bylo zveřejněno po dobu plných 43 dní i na internetu a přihlásit se do něj mohl kdokoliv. Rozhodujícím kritériem byla cena a tu naše společnost nabídla nejnižší. Nyní konečně bylo prokázáno i to, že kontrakt byl pro DPP ziskový a přinesl mu úspory ve výši 39,8 miliónů,“ doplnil.

    Podle Jirounka podávalo Oleo Chemical žádost o poskytnutí informací opakovaně, jelikož DPP několikrát odmítlo úsporu nákladů vyhodnotit a informace byla poskytnuta až po 4 měsících.

    Součástí žádosti byl rovněž dotaz, zda některý z členů představenstva DPP nebo zaměstnanec DPP shledal nějaké pochybení při zadávání veřejné zakázky nebo při jejím následném vyhodnocení a zda toto pochybení bylo v DPP interně projednáváno a řešeno, případně s jakým výsledkem. K tomu DPP uvedlo: „DPP nemá k dispozici žádné doklady, které by potvrzovaly, že by nějaký vedoucí zaměstnanec shledal porušení ZVZ (zákona o veřejných zakázkách) v souvislosti s touto zakázkou.“

    „S ohledem na jednoznačně prokázanou transparentnost veřejné zakázky a nyní osvědčené úspory DPP se musím ptát, proč celá mediální kauza o tunelování DPP naší společností vlastně vznikla a komu mělo vyšetřování Oleo Chemical a veřejná dehonestace jejích zakladatelů prospět…“ uzavírá Kamil Jirounek.

Kontakt: