Vydáno: 30.7.2018
Best

Podaří se Pokornému Besta umlčet?

  Praha 30. července 2018 - Radek Pokorný, známý pražský advokát, lobbista a blízký přítel expremiéra Sobotky, se společně s jím řízenou advokátní kanceláří soudními žalobami domáhají stažení úvahy o Pokorném a Rafajovi, publikované 26.října 2017 v české a anglické verzi bulletinu Final Word z internetových stránek www.fsfinalword.cz, www.fsfinalword.com a www.facebook.com/FSFinalWord.

  V obou řízeních jsou žalováni jak Erik Best (jako autor), tak společnost E.S. Best s.r.o. Zatímco advokátní kancelář po něm finanční satisfakci nepožaduje, sám Pokorný se po Bestovi domáhá částky 200 tis. a dalších 200 tis. po firmě E.S. Best s.r.o. Předmětem sporu jsou zejména Bestem prezentované názory zaznívající neoficiálně ohledně možného vlivu Pokorného na výsledek výběrového řízení na výběr mýta ve prospěch jeho současného provozovatele společnosti Kapsch. Ve svých podáních k soudu však Pokorný i jeho advokátní kancelář opomněli uvést, že scénář avizovaný Bestem ve sporné úvaze se do slova a do písmene naplnil. Tendr na výběr mýtného pro další období byl ze strany ÚOHS zrušen a pracovník, který jej připravil, již na ÚOHS nepracuje.

  Pokorný i jeho advokátní kancelář se současně domáhali nařízení předběžných opatření, kterými by došlo k zákazu publikace a dalšího šíření rozporovaného textu až do vydání konečného rozhodnutí ve věci. Zatímco v jednom případě odvolací soud takový návrh zcela kategoricky odmítl, ve druhém případě mu vyhověl. Stanovisko k důvodnosti samotné žaloby tím však nezaujal.

  První jednání ve věci je nařízeno na 1. srpna 2018 v 10:00 hod. u Městského soudu v Praze 2, Slezská 9. Bestův právní zástupce bude jako svědky navrhovat mimo jiné také Karla Feixe, jednatele Kapsch Telematic Services spol. s r.o., expremiéra Sobotku, expremiéra Paroubka, ministra Ťoka, exministra Mládka i předsedu ÚOHS Rafaje.

  „Z právního úhlu pohledu se zjevně jedná o bezprecedentní útok na svobodu slova s ne dosti opodstatněným poukazem na ochranu osobnosti žalujících," uvedl Ivan Houfek, Bestův advokát. „Pořád se hovoří o absolutní přetíženosti českých soudů, a přitom se známý advokát, a dokonce i jeho advokátní kancelář, pouští do žabomyšího sporu kvůli nikterak dehonestujícímu vyjádření v českém internetovém prostoru. Pikantní na obou žalobách je také skutečnost, že sám Pokorný napadený text šíří na vlastním facebookovém profilu," dodal.

  V rozsudku Městského soudu v Praze, jako odvolacího soudu v řízení o návrhu Pokorného na nařízení předběžného opatření, ze dne 17. ledna 2018 se mimo jiné praví, že „Ústavní soud... v nedávném rozhodnutí týkajícím se ochrany osobnosti a svobody slova zdůraznil zejména, že preventivní zásah do svobody projevu spočívající v zákazu se určitým způsobem vyjadřovat, resp. šířit určité výroky, je ve svobodné demokratické společnosti krajním prostředkem ochrany osobnostních práv."

  Podle Houfka se Best jako autor svým tvrzením v napadeném článku nedopustil ničeho, co by Pokorný jako veřejně činná a známá osoba nemohl snášet, aniž by reagoval neopodstatněnou žalobou.

Kontakt:
  Donath Business & Media
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal.donath@dbm.cz

  Soubory ke stažení:

  Document Icon pokorny_vs_best.docx