Vydáno: 17.2.2005
ČSOB

ČSOB: Jak lidé v ČR investují?

  Praha 17. února 2005 – Při příležitosti třetího výročního setkání České asociace investičních manažerů (CAIP) Forecasting Dinner 2005 zveřejnila společnost Factum Invenio výsledky studie ČSOB/CAIP nazvané „Vnímání českého investičního prostředí očima laické i odborné veřejnosti“. Z investičních produktů upřednostňuje česká veřejnost podle hlavních zjištění stavební spoření (57 %), životní pojištění (39 %) a penzijní připojištění (32 %). V porovnání s minulým rokem Češi také stále častěji uvažují o nákupu nemovitosti (nyní 18 %). Poměrně málo zatím investují například do podílových fondů. Na druhé straně poté, co se zajištěné fondy objevily ve výzkumu poprvé, neboť jsou relativně novým fenoménem na trhu, okamžitě získaly stejné preference investorů jako tradiční hodnoty, například zlato. „Nasvědčuje to měnícímu se investičnímu chování populace, která v prostředí nízkých úrokových sazeb aktivně hledá alternativy k běžným bankovním vkladům. Oceňuje přitom poradenství svých bankéřů a často se řídí jejich radou,“ uvádí Josef Beneš, generální ředitel ČSOB Asset Managementu. Studie vznikla ve spolupráci CAIP a ČSOB.

  Jako nejdůvěryhodnější vnímají Češi stavební spořitelny, banky a pojišťovny. V očích veřejnosti vede žebříček důvěryhodnosti Česká spořitelna (86 % důvěřuje), Komerční banka (77 %), ČSOB (důvěřuje 73 %) a Poštovní spořitelna (důvěřuje jí 71 % dotázaných). Jako nejméně důvěryhodné jsou vnímány společnosti poskytující krátkodobé úvěry a nebankovní podílové fondy.

  „Závěr, že banky jsou českou populací vnímány jako jedny z nejdůvěryhodnějších finančních institucí, není překvapující,“ uvedl Michal Mareš, prezident CAIP. „V národních ekonomikách, které zatím neprošly delším obdobím vývoje a dostupnosti širšího portfolia investičních produktů, je důvěra laické veřejnosti v bankovní instituce logická – a pro stabilní ekonomický rozvoj nezbytná.“ Podle Mareše se však již dnes podstatně mění postoje značné části populace například k investicím do podílových či zajištěných fondů, a to přesto, že je v ČR dosud stále velmi vysoký podíl klasických termínovaných depozit.

  „Podle názorů české finanční a odborné veřejnosti je investiční chování české populace ve srovnání s chováním populace původní patnáctky Evropské Unie méně efektivní,“ uvedl Jan Herzmann, generální ředitel výzkumné agentury Factum Invenio. „Z výsledků výzkumu Evropské komise Eurobarometr ovšem vyplývá, že například penzijní připojištění je v České republice využíváno častěji, než je průměr patnáctky EU,“ dodal Herzmann.

  Výzkum důvěry v investiční prostředí a investiční chování české populace proběhl v lednu a únoru 2005 prostřednictvím standardizovaných řízených osobních rozhovorů s 955 respondenty v rámci projektu Factum Omnibus. Názory 49 představitelů české finanční a odborné veřejnosti na investiční chování české populace byly získány pomocí on-line dotazníkového systému společnosti
  Donath-Burson-Marsteller.

  Letošní Forecasting Dinner je v pořadí třetím setkáním investičních profesionálů z významných českých a slovenských finančních institucí, podniků a státní správy. Setkání pořádá Česká asociace investičních manažerů (CAIP) pod záštitou guvernéra České národní banky Zdeňka Tůmy. Generálním sponzorem letošního setkání je ČSOB, dalším sponzorem společnost Ernst & Young. i 

  Řečníky budou Zdeněk Tůma, guvernér ČNB, dále Randall Filer, profesor ekonomie na Hunter College a ústavu Graduate Center of the City University of New York, který je zároveň hostujícím profesorem ekonomie na pražském institutu CERGE-EI, Larry Speidell (držitel CFA), který zastává pozici Director of Research ve společnosti Bailey Associates, a Johan Van Gompel, ředitel oddělení ekonomického výzkumu KBC Asset Management v Bruselu a hostující profesor ekonomie na European University Sint-Aloysius (EHSAL, Brusel).

  Česká asociace investičních manažerů (CAIP) je česká nezisková organizace. Jako 113. členská asociace globální organizace CFA Institute sdružuje držitele prestižního certifikátu „Chartered Financial Analyst“. Asociace prosazuje a podporuje odbornou kvalifikaci a uplatňování profesionálních a etických standardů (globální Standardy profesionálního chování a Etický kodex CFA Institute) v oblasti kapitálových trhů a investičního managementu.

Kontakt: