Vydáno: 18.2.2016
DBM

IPREX: Více kontaktů s firmami blogeři vítají – výsledky průzkumu

  BERLIN 17. února 2016 – Podle výsledků průzkumu Blogbarometer 2015 vítají blogeři více kontaktů s PR agenturami, dodané materiály ale často nevyužívají. Výsledky průzkumu mezi blogery ze 13 zemí světa uveřejněné světovou sítí komunikačních agentur IPREX nabízí pohled na globální trendy v blogování.

  Blogbarometer zkoumal názory více než 2 100 blogerů z České republiky, Číny, Estonska, Finska, Irska, Itálie, Malajsie, Německa, Nizozemí, Severního Irska, Slovinska, Španělska a USA.

  Převládajícím tématem blogů na celém světě je životní styl. Nejpopulárnější se zaměřují na spotřební zboží, kosmetiku, módu, jídlo a cestování. Druhý nejpopulárnější okruh se točí kolem rodičovství, technologií a společenských témat nebo politiky. Naopak jako spíše okrajová se ukazují být témata týkající se byznysu, zdraví nebo sexuálních menšin.

  Většina blogerů (84 %) tvrdí, že své blogy tvoří na základě vlastních zkušeností, prožitků a myšlenek. Ačkoli 73 % respondentů je pravidelně kontaktováno marketingovými odděleními nebo PR agenturami (27 % týdně a 19 % denně), jen 28 % dotázaných přiznává vliv tiskových zpráv a vzorků produktů na obsah blogu.

  Více než polovina (52 %) blogerů vidí vztahy s PR agenturami pozitivně a uvítala by častější kontakty. Menší část (7 %) respondentů vyjádřila výhrady ke kontaktům s firmami a pouhá dvě procenta blogerů nechtějí být kontaktována vůbec.

  Průzkum potvrdil, že blogosféru ovládají ženy. Z dotazovaných blogerů bylo v globálním měřítku 72 % žen. V Estonsku tvoří ženy dokonce 91 % všech respondentů. Jak v Nizozemí, tak v Irsku je podíl odpovídajích blogerek 83 %. Opačně to bylo jen v Německu se 60% podílem mužů a ve Slovinsku s 51 % mužských respondentů.

  Dvě třetiny blogerů – jak mužů, tak žen – jsou mladší než 35 let. Nejpočetnější věkovou skupinou jsou blogeři mezi 18 a 25 lety, následováni respondenty ve věku mezi 31 a 35 lety. Naopak blogeři nad 60 let věku jsou spíše výjimkou.

  Pokud jde o zkušenosti s blogováním, z průzkumu vyplynulo, že 41 % respondentů bloguje déle než 5 let. Jen osm procent respondentů jsou nováčci, píšící méně než rok. Téměř polovina (48 %) blogerů tvrdí, že na blogování vydělávají. Dalších 30 % by si na svém blogu vydělávat přálo.

  Celosvětovou zprávu z průzkumu 2015 IPREX Blogbarometerä, najdete na http://www.blog-barometer.com/.

  Zpráva pokrývá řadu otázek společných pro všechny zúčastněné země. Ve zprávě najdete také rozsáhlá data specifická pro jednotlivé státy. Zprávy z jednotlivých zemí můžete získat od:

  Čína – Newell PR – mchan@newell.com
  Česká republika – Donath Business & Media – tomas.jelinek@dbm.cz
  Estonsko – Communication and Branding Consultancy JLP – kristi.liiva@jlp.ee
  Finsko – Manifesto – mikko.koistinen@manifesto.fi
  Itálie – Imageware – STrazzi@imageware.it
  Malajsie – Rantau PR – janitha@rantaupr.com.my
  Německo – ORCA Affairs – Frank.Heller@orca-affairs.de
  Nizozemí – Creative Venue – r.bouws@creativevenue.nl
  Irsko – Walsh PR – caroline@walshpr.ie
  Severní Irsko – dcp strategic communication – Alyson@dcppr.co.uk
  Slovinsko – Taktik – manja.praznikar@taktik.si
  Španělsko – poweraxle – andrea.garcia@poweraxle.es
  USA – JSH&A – jim@jsha.com
  USA – Ripley PR – hripley@ripleypr.com


  O síti IPREX
  IPREX je celosvětová síť komunikačních agentur s celkovým ročním obratem 250 mil. USD, 1 800 zaměstnanci a 120 kancelářemi, poskytující služby klientům v celé škále průmyslových odvětví.

  IPREX
  Alaina Gjertsen americas@iprex.com +1 202-420-8234
  David Watson executive@iprex.com +44 1273 845462

Kontakt: