Vydáno: 29.9.2004
Nadace pro transplantace kostní dřeně

Esemesky pomáhají zdraví

  Praha, 29. září 2004 – Od dnešního dne mohou lidé přispívat Nadaci pro transplantace kostní dřeně také esemeskami. Na konto Nadace bude připsáno sedmadvacet korun za každou textovou zprávu ve tvaru DMS kostnidren zaslanou na číslo 87777, a to od všech mobilních operátorů. Speciální projekt má sloužit k rozšíření registru českých dárců kostní dřeně. Vybrané finanční prostředky využije Nadace především na vstupní vyšetření nových potenciálních dárců. Celkové náklady na takové vyšetření se blíží čtyřem tisícům korun. Tyto výdaje přitom neplatí stát ani zdravotní pojišťovny.

  „Češi jsou prý rekordmani v posílání esemesek. Vyzkoušíme, jestli je to pravda,“ s úsměvem poznamenal Vladimír Koza, předseda správní rady Nadace pro transplantace kostní dřeně. „Vstupní vyšetření nových dárců jsou nutná a velmi drahá a příspěvek na ně prakticky nelze získat jinak než sponzorstvím. Přitom každý nově registrovaný dárce zvyšuje naději na léčbu a uzdravení pro lidi nemocné leukemií a dalšími smrtelnými chorobami,“ dodal Koza.

  Český národní registr dárců dřeně již obsahuje údaje více než sedmadvaceti tisíc registrovaných dobrovolníků. Za podpory Nadace umožnil více než dvě stě nepříbuzenských transplantací kostní dřeně u nás i v zahraničí. V loňském roce se podařilo realizovat téměř jednu nepříbuzenskou transplantaci týdně. V letošním roce bude tento počet pravděpodobně ještě vyšší. Při vyhledávání vhodných dárců pro nemocné spolupracuje český registr s obdobnými sdruženími po celém světě.

  Nadace pro transplantace kostní dřeně byla založena v roce 1992 na podporu boje s nejtěžšími chorobami krve a zhoubnými nádory. Vznikla z iniciativy rodičů pacientů a lékařů při Hematologicko-onkologickém oddělení FN v Plzni. Hlavní náplní práce Nadace je rozšiřování registru dobrovolných dárců kostní dřeně na celém území našeho státu. Více informací o projektu dárcovské sms, který vzniká ve spolupráci s Fórem dárců je na www.darcovskasms.cz a www.kostnidren.cz.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Iva Dryáková
  Tel.: 224 211 220
  E-mail: iva_dryakova@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon SMS_pomahaji_zdravi.doc