Vydáno: 5.5.2015
Heavy Machinery Services

Postup ČSSZ vůči HMS je nekorektní a neopodstatněný

  Louny 5. května 2015 - Společnost HEAVY MACHINERY SERVICES (HMS) se důrazně ohrazuje proti výzvě České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) zveřejněné v insolvenčním rejstříku v rámci insolvenčního řízení zahájeného proti HMS koncem dubna. Tuto výzvu považuje HMS (dříve Legios) za nepřiměřený nátlak. Ten může mít v konečném důsledku negativní dopad na její úsilí o reorganizaci. ČSSZ se snaží u široké veřejnosti vyvolat dojem, že lze očekávat prohlášení konkurzu na majetek HMS. Společnost však v maximální možné míře plní své zákonné povinnosti v rámci schváleného návrhu na reorganizaci včetně závazků k úhradě mezd a povinných odvodů za své zaměstnance.

  „Částka, kterou ČSSZ uvádí ve své výzvě na insolvenčním rejstříku jako dluh HMS na pojistném na sociálním zabezpečí a příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti, vůbec neodpovídá skutečnosti. Dlužná částka činí fakticky o téměř polovinu méně,“ vysvětlil Michal Donath, mediální zástupce firmy. Na bankovních účtech společnosti se aktuálně nachází dostatek finančních prostředků k úhradě případných pohledávek ČSSZ. Úhradu nedoplatků ze strany insolvenční správkyně tak lze očekávat v nejbližší době, doplnil Donath.

  Podle HMS jsou tvrzení ČSSZ obsažená v insolvenční výzvě účelová. Jejich jediným smyslem je poškození pověsti HMS v období, kdy společnost úspěšně prochází reorganizací a řádně a ve sjednaných termínech plní zakázky vůči obchodním partnerům. Navíc se jí daří získávat nové zakázky, které dále zaručují práci zaměstnancům firmy. „HMS se bude proti postupu ČSSZ bránit právní cestou,“ uzavřel Donath.

Kontakt:
  Donath Business & Media
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal.donath@dbm.cz

  Soubory ke stažení:

  Document Icon TZ k CSSZ_md.docx