Vydáno: 19.10.2001
CME

CME: Nákladná zdržovací taktika České republiky

  Londýn/Praha 19. října 2001 – Každé zdržení v úhradě spravedlivé tržní ceny investice společnosti CME do ČNTS podle rozhodčího nálezu stockholmského arbitrážního tribunálu bude stát Českou republiku přibližně 100 000 dolarů denně. Částka k úhradě, o níž rozhodne stockholmský arbitrážní tribunál ve druhé fázi arbitrážního řízení ve sporu CME vs. Česká republika, bude retroaktivně zatížena s účinností od 5. srpna 1999 úrokem ve výši 6 až 9 % p.a. Představitelé ministerstva financí ČR včera informovali, že se Česká republika stockholmským arbitrážním nálezem necítí vázána a že se jej pokusí zvrátit u švédského odvolacího soudu. Navíc Česká republika v rozporu se svými mezinárodními závazky odmítla zaplatit částku 1 007 749,81 dolarů za právní výlohy společnosti CME a náklady arbitrážního tribunálu.

  „Česká republika zřejmě nedbá na mezinárodní smlouvy ani na svou mezinárodní pověst,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Svým postupem český stát prokazuje, že není schopen přijmout závěry londýnské a stockholmské arbitráže a že nehodlá dostát svým mezinárodním závazkům ani poté, co jej oba arbitrážní tribunály shodně shledaly vinným z poškozování zahraničního investora,“ dodal.

  V této souvislosti uvedl v písemné odpovědi na interpelaci poslance Cyrila Svobody z 16. října 2001 předseda vlády Miloš Zeman doslova: „Částečný rozhodčí nález ve sporu CME Czech Republic B.V. vs. ČR výslovně konstatuje, že porušení dohody o ochraně investic s Nizozemím ze strany České republiky došlo činností, případně nečinností rady. V zásadě stejný závěr dovodila i takzvaná londýnská arbitráž (avšak bez toho, aby z chybného postupu Rady vyvozovala nárok žalobce na nárok škody). Přímou právní odpovědnost za jednání státu porušující výše uvedené dohody o ochraně investic proto nese Rada, následně pak Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky jako její tehdejší přímý a jediný nadřízený státní orgán.“

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon priznani_viny_cz.doc