Vydáno: 14.6.1999
CME

ČNTS je výhradním dodavatelem služeb pro CET 21

  Praha 14. června 1999 – Česká nezávislá televizní společnost dnes s odvoláním na článek 10.8 platné Společenské smlouvy ČNTS znovu potvrdila, že je výhradním dodavatelem služeb pro držitele licence na vysílání televize NOVA společnost CET 21. Ta se v předmětném článku smlouvy zavazuje nesvěřit licenci ani žádné jiné právo s ní spojené do užívání jiné právnické nebo fyzické osoby. Podle tohoto ustanovení by jakákoliv dohoda o takto vzniklém právním vztahu byla neplatná. Porušení tohoto závazku ze strany CET 21 s sebou nese smluvní pokutu ve výši dvojnásobku hodnoty jejího vkladu, tedy 96 milionů korun.

  Společenská smlouva, odsouhlasená Radou ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, byla v souladu s výkladem licenčních podmínek modifikována tak, aby ujednáním o exkluzivitě vztahu obou smluvních partnerů garantovala nedotknutelnost investice zahraničního partnera. Exkluzivitu vzájemných vztahů ostatně potvrdil i Dr. Železný ve svém dopise Radě z 3. března 1999, který již ČNTS dala tisku k dispozici.

  „Absolutně nechápu riziko, které na sebe společnost CET 21 konfrontačním jednáním spějícím k nedohodě bere,“ prohlásil Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. „Dohoda mezi oběma stranami je stále ještě možná a v zájmu diváků dokonce nutná,“ doplnil.

  Podle „Servisní smlouvy“, jejíž plné znění je vystaveno na Internetové adrese http://www.cnts.cz, je mezi ČNTS a CET 21 v článku 2.1. smluvně dohodnuto, že je ČNTS oprávněna a povinna zabezpečovat servis k televiznímu vysílání prováděnému na základě licence. Stejný článek obsahuje ustanovení o tom, že ČNTS je oprávněna ponechat si za svou činnost v rámci servisní smlouvy sjednaný hospodářský výsledek. Článek 3 navíc stanovuje závazek CET 21 nezasahovat do hospodářské činnosti ČNTS.

  Podle Vávry je skutečně nutné dospět k dohodě co nejdříve. „Napětí mezi smluvními partnery přináší prospěch jiným bez jakékoliv zřetele na diváky,“ tvrdí Vávra.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon exkluz.doc