Vydáno: 3.3.2002
CME

„Geneální“ tah Železnému nevyšel

  Praha 3. března 2002 – Na návrh CME nařídil Městský soud v Praze předběžným opatřením společnosti GENEA 2000 Praha zdržet se zcizení nebo zatížení akcií společností Thunovská, Sibeliova a Piaristé. Tyto společnosti vlastní mimo jiné palác na Malé Straně, vilu na Ořechovce, dříve obývanou manželi Železnými, a další nemovitosti. Aleš Rozehnal, Železného právník a jeden ze spoluvlastníků společnosti GENEA, vyčíslil hodnotu těchto nemovitostí v rozhovoru pro MfD 8. února 2002 na více než 200 milionů korun. Soud tak důsledně pokračuje v obstavování majetku, který dříve patřil Vladimíru Železnému. O výkon rozhodnutí amsterdamského arbitrážního tribunálu požádala CME, protože v rozporu se svým závazkem jí Železný neuhradil částku přesahující jednu miliardu korun.

  Železný byl vlastníkem uvedených nemovitostí ještě v dubnu 1999, kdy proti němu společnost CME pro porušení smluvních závazků podala arbitrážní návrh v Amsterodamu. Těsně poté Železný spolu se svou tehdejší ženou Martou majetek převedl na společnost Tanzberg Mikulov, kterou tehdy z 99 % vlastnil. Tato společnost pak v srpnu roku 1999 nemovitosti vložila do společností Thunovská, Sibeliova a Piaristé, které ovládali Železného právníci z advokátní kanceláře Rozehnal a partneři. Výměnou za vložené nemovitosti pak získala akcie těchto společností. O více než rok později pak společnost Tanzberg Mikulov převedla akcie společností Thunovská, Sibeliova a Piaristé na společnost GENEA. Tu ovládají Aleš Rozehnal a Jakub Děd, bratr Rozehnalovy kolegyně a družky Lucie Dědové.

  Městský soud v Praze dospěl ke stejnému závěru jako loni v červnu Krajský soud v Brně, když společnosti Tanzberg Mikulov obstavil podíly ve společnostech Thunovská, Sibeliova a Piaristé. Městský soud v Praze rovněž uznal, že CME osvědčila „obavu z ohrožení výkonu rozhodčího nálezu, když z citovaných smluv a jiných právních úkonů vyplývá, že docházelo k postupným převodům majetku, jehož důsledkem by mohlo být, že by se dostal z dosahu věřitele dlužníka PhDr. Vladimíra Železného.“


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon genea2000_cz.doc