Vydáno: 28.5.2008
Lufthansa

Papírové letenky budou nahrazeny elektronickými

    V současné době Lufthansa vystavuje elektronicky již 98 % letenek

    Od 1. června budou pro lety společnosti Lufthansa i všech ostatních přepravců sdružených v asociaci IATA vydávány pouze elektronické letenky. Rozhodnutí postupně vyřadit papírové letenky IATA učinila již v roce 2004 v rámci iniciativy „Simplifying the business“. Elektronické letenky nabízejí značné výhody cestujícím a aeroliniím umožňují snížit náklady. Konec papírových letenek bude mít také pozitivní vliv na životní prostředí. Podle asociace IATA bude tímto krokem zahájena nová epocha v letecké přepravě s tím, že bude ušetřeno na 50 tisíc stromů ročně.

    V budoucnu obdrží cestující po dokončení rezervace místo papírové letenky takzvaný etix, tedy elektronickou letenku. S ní se pak mohou pohodlně odbavit prostřednictvím internetu a palubní vstupenku si vytisknout doma nebo si ji vyzvednout na jednom z 350 samoobslužných terminálů na letištích. Díky nejnovějším inovacím mohou palubní vstupenku obdržet také na mobilní telefon s připojením na internet v podobě e-mailu nebo SMS. Bez letenky etix by žádnou z těchto služeb nemohli cestující využívat.

    Od 1. června, kdy začne platit usnesení IATA, budou tedy veškeré letenky společnosti Lufthansa vystavovány jako etix. Možnost volby mezi papírovou a elektronickou letenkou zcela zanikne. Papírové letenky vystavené před 1. červnem však budou platit dál. Současný podíl elektronických letenek vystavovaných společnostmi sdruženými v IATA je 96,5 %, v případě Lufthansy pak přes 98 %. Pro porovnání: na konci roku 2004, kdy byla iniciativa odstartována, činil tento podíl u německého národního dopravce 45 %.

    S cílem navýšit podíl elektronicky vystavovaných letenek došlo k propojení více než 80 aerolinií do jednotného elektronického systému pro jejich vydávání. Tomu se také přizpůsobily rezervační a odbavovací systémy dvou stovek poboček společnosti Lufthansa na celém světě. Intenzivní průpravou pro práci s novým systémem prošli i jejich zaměstnanci. V následujících několika měsících budou s novým systémem propojeny i zbývající partnerské společnosti včetně nezbytných úprav v oblasti IT.

Kontakt: