Vydáno: 30.10.2015
UPS

Finanční výsledky UPS za 3. čtvrtletí 2015

  • Pokračuje příznivý trend s odrazem v nárůstu zisku na akcii o 5,3 %
  • Provozní zisk v mezinárodní zásilkové přepravě narostl o 10 %
  • Zásilková letecká přeprava v USA zaznamenala silný nárůst
  • Nárůst příjmů byl ovlivněn kurzovými změnami a nižšími palivovými příplatky
  • Byla dokončena akvizice společnosti Coyote Logistics zaměřené na poskytování zprostředkovatelských služeb v nákladní přepravě
  • UPS znovu potvrdila celoroční výhled zisku na akcii za rok 2015, který se bude pohybovat v horním rozmezí odhadu


  ATLANTA, 1. listopadu 2015 – Společnost UPS (NYSE:UPS) na začátku tohoto týdne oznámila zředěný zisk na akcii za třetí čtvrtletí tohoto roku ve výši 1,39 USD, což představuje nárůst ve výši 5,3 % oproti upraveným výsledkům za stejné období loňského roku. Provozní zisk v mezinárodní přepravě se zlepšil o více než 10 % na 507 milionů USD a byl hnací silou pro celkově vyšší výsledky firmy.

  Směnné kurzy a nižší palivové příplatky mírně snížily celkové příjmy na 14,2 mld. USD. Příjmy na měnově neutrální bázi vzrostly o 1,8 %. Iniciativy v oblasti řízení příjmů napříč podnikatelským prostředím ovlivnily zlepšení základních sazeb.

  V průběhu třetího čtvrtletí UPS dokončila akvizici společnosti Coyote Logistics. Díky spojení s touto zprostředkovatelskou společností zaměřenou na nákladní přepravu UPS nabídne rozšíření svých služeb. Podle očekávání Coyote Logistics vytvoří synergie v hodnotě 100 milionu USD.

  „Výsledky za třetí čtvrtletí odrážejí významný rozvoj našich dlouhodobých aktivit, a to navzdory nestálým tržním podmínkám,“ uvedl David Abney, výkonný ředitel UPS. „I nadále sledujeme strategii zaměřenou na podporu zákazníků a zhodnocování akcií.“

  Celkový objem přepravy vzrostl oproti třetímu čtvrtletí loňského roku o 1,9 % na 1,1 mld. zásilek díky službám v letecké přepravě v USA a přeshraniční přepravě v Evropě.


  Peněžní toky

  Za 9 měsíců, k 30. září, UPS vytvořila volné peněžní toky (cash flow) ve výši 4,6 mld. USD. Společnost vyplatila dividendy ve výši 1,9 mld. USD, což je oproti loňskému roku nárůst o 9 % na akcii. Společnost UPS také zpětně odkoupila 20 milionu akcií za zhruba 2 mld. USD.


  Zásilková přeprava v USA

  Příjem z přepravy v USA narostl oproti třetímu čtvrtletí loňského roku o 1,9 % na 8,9 mld. USD. Za útlumem růstu příjmů a nižšími tržbami na jeden balík o zhruba 250 bazických bodů jsou nižší palivové příplatky. Výrazné zlepšení v oblasti základních sazeb bylo vyváženo rovněž změnami v produktovém a zákaznickém mixu.

  Nárůst denního objemu zásilek o 0,6 % byl způsoben zejména rychlejší expanzí prémiových služeb v oblasti letecké přepravy. Za skokovým navýšením objemu služeb Deferred Air o 13 % a Next Day Air o 4 % je růst poptávky po leteckých přepravních službách ze strany e-commerce. Objem služeb pozemní přepravy lehce poklesl v návaznosti na zpomalení průmyslové výroby, která v segmentu B2B (business-to-business) přispěla k meziročnímu poklesu, prvnímu v tomto roce. Ve sledovaném čtvrtletí také došlo k nárůstu tempa růstu u služeb zaměřených na segment B2C (business-to-customers).

  Provozní zisk poklesl o 1,6 % na 1,3 mld. USD, provozní marže dosáhla 14,2 %. Meziroční pokles příjmů v souvislosti s palivovými příplatky byl rychlejší než výdaje spojené s pohonnými hmotami, čímž zhoršil provozní výsledky.


  Mezinárodní zásilková přeprava

  Provozní zisk v mezinárodní zásilkové přepravě vzrostl o 10 % na 507 milionů USD. Provozní marže se zvýšila na 17,1 %. Provozní výsledky i nadále těžily z posílení příjmů, zlepšení v rámci distribuční sítě a z růstu objemu vývozu.

  Celkové příjmy v mezinárodní zásilkové přepravě, upravené o negativní dopady změn směnných kurzů, vzrostly o 0,4 %. Nižší příjmy v souvislosti s palivovými příplatky navíc ovlivnily snížení výnosů v zásilkové přepravě o zhruba 350 bazických bodů. Podkladové základní sazby vzrostly napříč všemi regiony.

  Denní exportní přeprava vzrostla v porovnání se stejným obdobím předchozího roku o 1,2 %. Růst přeshraniční přepravy v Evropě a přepravy zásilek do USA převážil pokles přepravy v Asii a amerických exportů.


  Dodavatelské řetězce a nákladní přeprava

  Tržby segmentu mírně vzrostly na 2,4 mld. USD. Nižší tržby v rámci divize Forwarding a pokles tonáže LTL byly vyváženy dodatečnými příjmy společnosti Coyote Logistics. Navzdory poplatkům za transakci uvedené společnosti ve výši zhruba 20 milionů USD vzrostl celkový provozní zisk segmentu o 219 milionů USD. Provozní marže narostla v porovnání s předchozím obdobím loňského roku o 9,1 %.


  UPS uzavřela akvizici Coyote Logistics v polovině čtvrtletí. V říjnu UPS v rámci zprostředkovatelských služeb v nákladní přepravě přešla na světově etablovanou platformu pro řízení objednávek společnosti Coyote, a tím upevnila svoji nabídku služeb.

  Divize Freigth Forwarding i nadále profitovala z iniciativ v oblasti řízení příjmů spuštěných dříve v tomto roce. Zatímco tonáž a příjmy byly nižší, zlepšení sítě a cenotvorby se příznivě odrazily ve výrazném zlepšení provozního zisku.

  Segment Distribuce pokračuje ve výstavbě infrastruktury zaměřené na zdravotnictví a letecký průmysl. Příjmy mírně vzrostly, růst byl tlumen dopady kurzových rozdílů.

  Příjmy nákladní přepravy spadly o 8,6 % díky nižším palivovým příplatkům a poklesu tonáže LTL v průběhu čtvrtletí. Změny v palivových příplatcích přispěly zhruba 600 bazickými body ke snížení tempa růstu příjmů. Slabá tržní poptávka v kombinaci se selektivními iniciativami cenotvorby rovněž přispěla k poklesu.


  Výhled

  „Vytváříme pozitivní impuls, který je výsledkem silného výkonu našich obchodních jednotek,“ uvedl Richard Peretz, finanční ředitel UPS. „To nám dává jistotu, že dosáhneme horního rozpětí celoročního výhledu zisku na akcii.“

  Celoroční výhled zředěného zisku na akcii za rok 2015 je 5,05 až 5,30 USD, což představuje nárůst o 6 až 12 % v porovnání s upravenými výsledky za rok 2014.


  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com®, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

Soubory ke stažení:

Document Icon Financni_vysledky_UPS__3Q2015_Cj.doc