Vydáno: 3.9.2008
Rockwool

Rockwool krátké zprávy

  Unikátní požární zkouška v Mokrsku

  Pražské České vysoké učení technické (ČVUT) uskuteční 18. září unikátní požární zkoušku v Mokrsku v okrese Příbram. Ta ověří chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru velkého rozsahu. Tematicky se navazuje na sedm velkých požárních zkoušek, které byly uskutečněny na skutečných budovách z oceli, betonu a dřeva v Cardingtonu ve Velké Británii. Požár jednoho podlaží budovy poskytne podklady o rozvoji teplot a chování nosné konstrukce i obvodových plášťů během zahřívání i při chladnutí po požáru. Jde o první akci takového rozsahu v České republice i ve střední Evropě.
  Hlavním cílem požární zkoušky, jejíž provedení je podporováno z národních i mezinárodních grantů, je ověření předpovědi chování konstrukce administrativní budovy vystavené požáru jako celku. Výhradně za účelem zkoušky byla proto v Mokrsku vystavěna část jednopodlažní budovy o rozměrech 18 krát 12 metrů. Maximální teplota plynu, která byla předpovězena parametrickou požární křivkou, 1057°C, bude dosažena po 60 minutách požáru. Fáze chladnutí by měla trvat přibližně 90 minut. Kromě požární odolnosti tří typů stropních konstrukcí se bude zkoušet i šest řešení obvodových plášťů s izolacemi z minerální vlny. Výsledky zkoušky umožní využití pokročilých stavebních technologií a metod návrhu a zvýšení spolehlivosti a ekonomie řešení požární odolnosti. Výsledky prací se promítnou do národních a evropských požárních návrhových norem. Více informací o zkoušce najdete zde>>.

  Závod společnosti Rockwool v Chorvatsku znovu v provozu

  Po několika měsíčním přerušení byl závod společnosti Rockwool v Chorvatsku v polovině srpna opět uveden do zkušebního provozu. Ten byl v listopadu loňského roku dočasně přerušen kvůli nepřesnostem mezi dokumentací pro stavební povolení a prováděcí dokumentací. Během odstávky investovala společnost do nové technologie zajišťující maximální ochranu životního prostředí a lidského zdraví další čtyři miliony Euro. Délka zkušebního provozu by již neměla přesáhnout šest měsíců, poté společnost očekává, že chorvatské úřady plný provoz závodu s konečnou platností schválí.
  Istrijský závod splňuje jak limity Evropské unie, tak Chorvatska týkající se vztahu k životnímu prostředí a použité technologie jsou plně v souladu s BAT (Best Available environment Technology) Evropské unie.


  Komunikační centrum společnosti Rockwool

  Dnešním dnem spouští společnost Rockwool nové internetové stránky svého komunikačního centra. Portál na adrese http://rockwool.develop.livebox.cz bude obsahovat pravidelně aktualizované tiskové zprávy společnosti, fotografickou či technickou dokumentaci a další materiály ke stažení. Pro shlédnutí webových stránek komunikačního centra klikněte zde>>.


  Zpráva ze zasedání Asociace pasivní požární ochrany Slovenské republiky (APPO SR)

  APPO SR zorganizovala v létě seminář o prokazování shody požárních konstrukcí. Jeho cílem bylo upozornit na fakt, že samotná certifikace jednotlivých stavebních komponentů ještě nezaručuje požadovanou úroveň protipožární ochrany kompletní stavby po celou dobu její životnosti. Přestože realizační společnosti sdružené v APPO SR mají v současné době zavedené interní postupy na zajištění plné funkčnosti jejich staveb, institucionalizovaná forma kontroly a tedy i zajištění odpovědnosti za protipožární funkčnost zhotovené konstrukce zatím chybí.
  APPO SR proto představila návrh řešení tohoto problému prostřednictvím vedení záznamů o všech realizovaných požárních konstrukcích, o jejich zhotovitelích, včetně identifikace odpovědnosti za správné zhotovení konstrukcí dle návodu a příslušných technických předpisů. To by mohlo sloužit státnímu požárnímu dozoru i všem zainteresovaným stranám jako zpřehlednění a zjednodušení kontrol při kolaudaci staveb, pojišťovnám při odhadu rizika vzniku a šíření požáru, a také majitelům a budoucím uživatelům budovy. Při případném požáru s následnými škodami na zdraví, či majetku by mohla být odpovědnost za nefunkční konstrukci jednoznačně určená. Více informací najdete zde>>.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Beata Bartošová
  GSM: +420 602 389 161
  E-mail: beata.bartosova@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon RW_zpravy_zari.doc