Vydáno: 20.2.2001
CME

CME požádalo český soud o výkon arbitrážního rozsudku

  Praha 20. února 2001 – Právní zástupci společnosti Central European Media Enterprises (CME) dnes předložili Obvodnímu soudu pro Prahu 1 žádost o zajištění výkonu arbitrážního rozhodnutí proti Vladimíru Železnému.

  CME žádá soud, aby podle rozhodčího nálezu Rozhodčího soudu Mezinárodní obchodní komory v Paříži, vydaného v Amsterdamu, Nizozemí, dne 9. 2. 2001 v rozhodčím řízení č.j. ICC Case 10435/AER/ACS, nařídil uspokojení pohledávky CME v částce 23,350.000 amerických dolarů plus úrok ve výši 5 % ročně z částky 7,000.000 amerických dolarů počínaje dnem 15. srpna 1997, z částky 4,500.000 amerických dolarů počínaje dnem 15. listopadu 1997, z částky 2,812.500 amerických dolarů počínaje dnem 15. února 1998, z částky 3,600.000 amerických dolarů počínaje dnem 15. března 1998, z částky 2,750.000 amerických dolarů počínaje dnem 15. srpna 1998 a z částky 2,687.500 amerických dolarů počínaje dnem 15. února 1999, a to vše až do úplného splacení, jakož i k uspokojení části nákladů tohoto rozhodčího řízení v částce 240.000 amerických dolarů.

  Česká republika je k výkonu arbitrážního rozsudku vázána ustanoveními newyorské Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů ze dne 10. června 1958 („Úmluva“), která byla publikována ve Sbírce zákonů pod č. 74/1959. Podle článku III Úmluvy je Česká republika povinna uznat Rozhodčí nález za závazný a povolit jeho výkon za podmínek Úmluvy a podle předpisů o řízení platných na území České republiky, přičemž platí, že pro uznání a výkon Rozhodčího nálezu nebudou stanoveny podstatně tíživější podmínky nebo vyšší soudní poplatky, než pro uznání a výkon rozhodčích nálezů místních.

  Rozhodčí nález je vykonatelný ve všech signatářských zemích newyorské „Úmluvy“. Proto například francouzský soud Tribunal de Grand Instance v Saint Brieuc v Bretani včera přistoupil k soudnímu zajištění movitého majetku a vybavení residence Marty a Vladimíra Železných v Langourian. CME věří, že české soudy budou postupovat stejně rychle a účinně jako soudy francouzské.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon vykon_cz.doc