Vydáno: 25.9.2008
Roche s.r.o.

Lék na politickou nekulturu zatím neexistuje

    Praha 25. září 2008 – Společnost Roche se důrazně ohradila proti opakovaným nepravdivým výrokům poslance Ratha namířeným proti společnosti Roche v souvislosti s aktivitami ministra Julínka ve zdravotnictví. Učinila tak písemně v přímé komunikaci s poslanci a senátory Parlamentu ČR.

    „Zcela jistě mi nepřísluší hodnotit rozhodnutí Imunitního výboru Poslanecké sněmovny, které nedůstojné a nevhodné chování poslance Ratha vlastně posvětilo,“ uvedl Tomáš Votruba, generální ředitel společnosti Roche. „Nechci však zastírat své zklamání,“ dodal. Současně Votruba ujistil, že pokud Rath pro svá neopodstatněná tvrzení předloží průkazné důkazy, je narozdíl od něj připraven veřejně se omluvit. „Lék na politickou nekulturu ještě žádná farmaceutická firma nevynalezla, a to i přesto, že se v naší zemi šíří jako epidemie. Důvod je jednoduchý: úspěšná terapie předpokládá vůli pacienta se léčit. Profylakticky by zatím stačilo i prosté slušné chování,“ vysvětlil Votruba. Podle něj není možné, aby pod pláštíkem poslanecké imunity Rath opakovaně v rámci vyřizování vlastních politických účtů bez jakýkoliv důkazů očerňoval jakoukoliv farmaceutickou firmu, natož společnost Roche.

    Společnost Roche již několik let podporuje občanské sdružení Reforma zdravotnictví - forum.cz. „To, že Tomáš Julínek byl v minulosti členem jeho správní rady, však absolutně žádný vztah mezi naší společností a jím nezakládá,“ informoval Votruba. Sponzorství veřejně prospěšných zdravotnických projektů je výrazem mezinárodní společenské odpovědnosti firmy Roche, nikoliv pokusem o získání nějakých mimořádných podnikatelských výhod. „A ani cílené nepodložené pomluvy poslance Ratha nás od těchto aktivit neodradí,“ ujistil Votruba.

    Společnost Roche patří také k pravidelným sponzorům lnternational Health Summitu, nejvýznamnější konference o zdravotní politice ve střední Evropě. Ta přispívá k lepší informovanosti a povědomí odborné i laické veřejnosti o problematice zdravotnictví a nutnosti reformy. Výstupy z diskuzí a výměny zkušeností mohou významně přispět ke zkvalitnění zdravotnictví i v České republice. Podporu těchto aktivit si společnost Roche považuje za čest. Sponzorské příspěvky firmy totiž organizátoři využívají také k úhradám registračních poplatků pro zástupce z řad pacientských organizací, kteří by si jinak účast na konferenci z finančních důvodů nemohli dovolit.

    Společnost Roche je kdykoliv i nadále připravena investovat prostředky do projektů napomáhajících ke zlepšení zdravotní péče v České republice. Ze stejných důvodů již mnoho let zcela transparentně podporuje různá občanská sdružení a pacientské organizace pečující o pacienty se závažnými diagnózami a jejich blízké.

Kontakt: