Vydáno: 29.7.2004
Unie českých fotbalových rozhodčích

Kdo neumí česky, Amler nebo média?

  Praha 29. července 2004 – Předseda Unie českých fotbalových rozhodčích (UČFR) se ohradil proti účelovému výkladu obsahu úterní tiskové zprávy UČFR, v níž kritizoval složení komise rozhodčích a postup jejího předsedy v souvislosti s odmítnutím uspořádat valnou hromadu UČFR při celostátním semináři rozhodčích.

  „Nikdy jsem neřekl, že v nově ustavené komisi nebo na listině delegátů a sudích jsou nečestní lidé,“ prohlásil Amler rezolutně. „To jen některá média chybně interpretují můj výrok o tom, že ‘český fotbal potřebuje nové a čestné rozhodčí‘. Pravidlům fotbalu rozumím víc než pravidlům pravopisu, ale mé tvrzení obsahuje několikanásobný přívlastek a nikoliv přívlastek postupně se rozvíjející. V takovém případě by slova nové a čestné byla totiž oddělena čárkou a kritika na mou hlavu by byla jistě oprávněná. To ale novináři jistě vědí líp než já. Nemyslím tedy, že jde jen o pouhé upísknutí sdělovacích prostředků. Někdo si zřejmě nepřeje, aby na fotbalové scéně působilo profesní sdružení rozhodčích, byť v rámci ČMFS, jak o to unie ostatně požádala,“ dodal Amler.

  Podle Amlera nešlo o žádný útok na řídící struktury ČMFS, ani na novou komisi rozhodčích. Šlo prostě o vyjádření odlišného názoru na složení komise, který byl různými lidmi různě interpretován. Má-li ale být unie důstojným partnerem orgánů svazu a má-li rozhodcovský stav důstojně reprezentovat na veřejnosti, pak musí být schopna pregnantně formulovat své názory a musí být schopna je rovněž věcně obhájit.

  „Ve světle přetrvávajících skandálů kolem českého fotbalu by jistě bylo účelnější si jeho vnitřní záležitosti vysvětlovat v kuloárech a ne na stránkách tisku. Unie již první krok udělala, když nabídla svazu v minulém týdnu součinnost. V žádném případě nehodláme zasahovat do pravomocí ČMFS ani jeho orgánů. Chceme jen viditelně přispět ke zlepšení pověsti rozhodčích a českého fotbalu zvlášť,“ uzavřel Amler.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon amler_nebo_media.doc