Vydáno: 18.1.2016
DBM

Hledání spravedlnosti v rozporu s ústavou?

    Brno 18. ledna 2016 – Zítra začíná u Krajského soudu v Brně hlavní líčení s 15 obviněnými v kauze údajného krácení DPH s PHM ve výši 2,5 miliardy korun. Soudce Aleš Novotný toto hlavní líčení nařídil i přesto, že se dva advokáti obviněných řádně omluvili a doložili potvrzení o pracovní neschopnosti. Přestože požádali o odročení líčení, byla jejich žádost zamítnuta.

    Advokát D. Telecký sdělil, že kromě omluvy prostřednictvím datové schránky informoval telefonicky také soudce Aleše Novotného, který mu sdělil, aniž by se žádostí zabýval, že zřejmě podá návrh na kárné řízení před advokátní komorou. Soudce mu také autoritativně uložil, že má za sebe najít substituci (náhradu). To však dle Teleckého není možné. Den před hlavním líčením totiž ani při nejlepší vůli nelze nalézt adekvátní náhradu, zejména s ohledem na skutečnost, že spisový materiál k tomuto případu čítá na 18 000 stran.

    „Takový postup by ale byl v příkrém rozporu s právem na obhajobu. Etický kodex advokacie Čl. 13 stanoví, že provedení substituce musí odpovídat péči řádného odborníka a okolnostem případu.To by ve svém důsledku mohlo zakládat i kárné provinění advokáta,“ uvádí k neobvyklému požadavku soudce advokát Telecký.

    Obdobně se již vyjádřil Ústavní soud ve svém nálezu I. ÚS 2448/08 a II.ÚS 2448/08 ze dne 30. 4. 2009, Právo na obhajobu v sobě zahrnuje i právo žádat o odročení úkonu trestního řízení včetně hlavního líčení pro překážky na straně obhájce z důvodu, že obviněný žádá přítomnost zvoleného obhájce. Pokud tedy obviněný žádá o odročení hlavního líčení právě proto, že se jeho obhájce z objektivních důvodů nemůže k hlavnímu líčení dostavit, aniž by se jednalo o zjevnou obstrukci, je zásadně namístě takové žádosti vyhovět. Orgány činné v trestním řízení jsou totiž povinny obhájci umožnit, aby svá zákonná oprávnění a povinnosti plnil.

    Telecký, který převzal obhajobu svého klienta 30. 12. 2015, rovněž uvedl, že považuje za nestandardní pokud, aby jeho koncipientu nebylo soudem umožněno nahlédnout do spisu a opatřit pro advokáta podklady, na jejichž základě by se mohl řádně připravit na tak náročný proces. Podle tvrzení soudu, smí spis kopírovat pouze advokát. Takový názor je však v rozporu se závazným usnesením představenstva ČAK č.6/1998. Klient má však právo na řádnou obhajobu a právní pomoc garantovanou čl. 37 odst. 2 Listiny práv a svobod. „Toto rozhodnutí soudu, jímž bylo zřejmě obžalovanému toto právo odepřeno, zřejmě zavdá podnět ke stížnosti na zjevně neopodstatněný postup soudu,“ uzavřel Telecký.

Kontakt: