Vydáno: 14.6.2000
CME

ČNTS posílá CET 21 do konkurzu

  Praha 14. června 2000 - Česká nezávislá televizní společnost (ČNTS) podala návrh na prohlášení konkursu na společnost CET 21. Podání ČNTS se opírá o skutečnost, že má za držitelem licence pro vysílání TV NOVA pohledávku v částce dosahující 166 milionů korun, aniž by do této částky byly zahrnuty úroky. Společnost CET 21 totiž ani přes řádnou výzvu ČNTS nevrátila zálohy, které jí ČNTS poskytla na úhradu závazků CET 21 vůči společnosti AQS. Tyto závazky vznikly ze smluv mezi CET 21 a AQS o převodu licenčních práv k pořadům v období od listopadu 1998 do května 1999. Úspěch návrhu u Krajského obchodního soudu by byl velmi závažným důvodem, pro který by Rada ČR pro rozhlasové a televizní vysílání měla zvážit odebrání televizní licence společnosti CET 21.

  „Na to, že CET 21 své závazky uhradí, bych si rozhodně nevsadil,“ prohlásil v této souvislosti Jan Vávra, generální ředitel ČNTS. Z veřejně dostupných informací vyplývá, že závazky CET 21 vůči věřitelům společnosti dosahují miliardových částek.

  Podle názoru právních zástupců ČNTS je podaný návrh plně v souladu s § 1 odst. 2 Zákona o konkurzu a vyrovnání. Ten definuje úpadek jako situaci, kdy má dlužník více věřitelů a není delší dobu schopen plnit své splatné závazky. Odstavec 3 téhož paragrafu definuje úpadek také jako situaci, kdy je dlužník předlužen. I tato podmínka je dle názoru právníků ČNTS splněna zejména s ohledem na skutečnost, že společnost CET 21 má více věřitelů a její splatné závazky zřejmě převyšují hodnotu jejího majetku včetně případného budoucího výnosu. S ohledem na příjmy z prodeje reklamního času v televizním vysílání TV NOVA lze předpokládat, že CET 21 má dostatečný majetek k úhradě nákladů konkurzu.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon konkurz_cz.doc