Vydáno: 3.7.2001
CME

Soud vyhověl návrhu CME, exekuce proti Železného majetku pokračuje.

  Praha 3. července 2001 - Obvodní soud pro Prahu 1 znovu nařídil 29. června výkon nálezu arbitrážního tribunálu Mezinárodní obchodní komory, vydaného v rozhodčím řízení mezi společností CME a Vladimírem Železným. Podle arbitrážního rozsudku je Železný povinen uhradit CME částku 23,35 milionu dolarů a úroky, které v den rozhodnutí činily 3,75 milionu dolarů. Protože se Železný již téměř pět měsíců záměrně vyhýbá splacení svého závazku z rozhodčího nálezu, pokračuje obvodní soud v exekuci proti jeho majetku. Exekuce zahrnuje zejména některé bankovní účty, jeho obchodní podíl a případný zisk v CET 21, movitý majetek a některá další aktiva. K dnešnímu dni činí nesplacený Železného dluh vůči CME včetně sankčního úroku přibližně 27,553 milionu dolarů.

  „Soud tedy uznal rozhodčí nález ze dne 9. února 2001 vydaný v Amsterdamu Mezinárodním rozhodčím soudem Mezinárodní obchodní komory v Paříži pod spisovou značkou ICC case 145/AER/ACS mezi společností CME Media Enterprises B.V. a PhDr. Vladimírem Železným a nařídil jeho výkon," stojí v písemném vyhotovení nového prvoinstančního usnesení, které bylo včera doručeno právním zástupcům CME.

  Jako bezpředmětné odmítl obvodní soud všechny námitky Železného, které měly bránit výkonu rozhodnutí arbitráže. Soud především odmítl tvrzení Železného advokátů, podle kterých výkon rozhodnutí arbitráže nelze nařídit, protože se nález dosud nestal vykonatelným. Obvodní soud rozhodl tentokrát ve stejné věci již podruhé, když odvolací soud původní rozhodnutí zrušil a věc vrátil.

  Soud navíc nepřipustil údajný rozpor mezi českými zákony a Smlouvou o koupi akcií, na jejímž základě k arbitráži došlo. Soud se neztotožnil ani s tím, že by nařízení výkonu arbitrážního rozsudku bránilo požadované započtení pohledávky Železného vyplývající z jeho neprůhledné transakce s lichtenštejnskou nadací Astrona Foundation.
  Námitku Železného, že výkonu brání rozhodnutí Městského soudu v Praze ve věci sporu Vladimíra Železného s ČNTS o určení neplatnosti okamžitého zrušení pracovního poměru Železného v roce 1999 prohlásil soud také za irelevantní. Toto rozhodnutí označil Obvodní soud pro Prahu 1 za „zcela nevýznamné", protože jde o spor Železného se společností ČNTS a nijak se přímo netýká CME.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602 222 128
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon obvod_cz.doc