Vydáno: 9.7.2000
CME

CME: Věci je nutné uvést na pravou míru

  Praha 9. července 2000 – Právě před týdnem slíbil Vladimír Železný předložit českým státním orgánům a Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání dokument s údajným názvem „Český plán“. Dosud tak však neučinil. V této souvislosti dnes společnost CME potvrdila, že žádný takto nazvaný dokument neexistuje. Podle CME bylo Železného prohlášení z minulé neděle jen další z účelových lží s cílem ještě více zmást českou veřejnost a orgány státní správy. Z oněch tisícovek e-mailů a sdělení odcizených společnosti CME, nyní v držení Vladimíra Železného, bylo Arbitrážnímu tribunálu v Amsterodamu Železným předloženo pouhých pět. Žádný z těchto dokumentů nenese název „Český plán“. Žádný neobsahuje vojenské termíny jako „komando“. Žádný neobsahuje plán na nezákonné uchvácení TV Nova. CME očekává brzké vynesení závěrečného výroku Arbitrážního tribunálu v Amsterodamu. Podle CME se pak ukáže, že Vladimír Železný je člověk, který není loajální ani k České republice ani k nikomu jinému než k sobě.

  „Mezi písemnostmi CME existuje dokument s názvem ‘Český obranný plán’ (Czech Defense Plan),” potvrdil Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Na rozdíl od Železného tvrzení však nepopisuje žádné nezákonné aktivity a slovo ‘komando‘ rovněž neobsahuje. Byl zpracován v dubnu 1999, kdy Železný vyhrožoval, že se dle jeho vlastních slov ‘stane kamikadzem’, který prostě TV Nova vypne. Plán byl nazván ‘obranným’, protože stanovoval opatření k zajištění vysílání TV Nova pro případ, že by se Železný v souvislosti se svým propuštěním pro podezření z tunelování ČNTS pokusil o jeho přerušení. Pro případ svého veřejného odhalení jako zloděje a propuštění, vyhrožoval Železný vyvoláním občanských nepokojů, které přivedou lidi do ulic Prahy. Právě pod tlakem těchto vyhrůžek bylo nutné ‘obranný‘ plán zpracovat s cílem komunikovat prostřednictvím sdělovacích prostředků pravdu jak Radě ČR pro rozhlasové a televizní vysílání, tak Parlamentu České republiky a jejím občanům. Byl zpracován na obranu před Železného nezodpovědným postupem, který doslova vyhrožoval zničením TV NOVA, ČNTS a CET 21 včetně sebe samého.“

  V minulých týdnech Železný opakovaně prohlašoval, že má tisíce dokumentů, které prokazují jím vznášená divoká obvinění vůči CME a ČNTS. Nikdy však žádný z těchto dokumentů na podporu svých nepravdivých tvrzení nepředložil. Společnost ČNTS znaleckým posudkem kriminalistického experta již prokázala, že řada dokumentů, o něž se Železného tvrzení opírají, byla padělána. „Společnost CME se dosud snažila na lživá a nepodložená tvrzení nereagovat. Minulou neděli se Železný pasoval do role ochránce České republiky. Důkazy předložené společností ČNTS Policii ČR však dokládají, že v Železného případě jde spíše o zloděje a padělatele než o českého národního hrdinu. Právě proto považuje CME za nutné uvést věci na pravou míru,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon Defense_cz.doc