Vydáno: 28.7.2002
IOC

Společnosti IOC vyzývají Unipetrol k prodloužení stávající dohody

  Praha 28. července 2002 – Společnosti sdružené ve skupině IOC (Agip, Conoco, Royal Dutch/Shell Group of Companies) navrhly společnosti Unipetrol prodloužení dvouměsíční kompromisní dohody o pokračování dodávek surovin z České rafinérské do Chemopetrolu, společnosti plně vlastněné Unipetrolem. Tuto dohodu zprostředkoval bývalý český ministr průmyslu a obchodu Miroslav Grégr. Jelikož platnost této dočasné dohody vyprší 31. července, navrhly společnosti IOC její prodloužení až do konce roku. Unipetrol však tento návrh společností IOC odmítl.

  Společnost Unipetrol představuje prostřednictvím své dceřinné společnosti Chemopetrol velmi významného zákazníka České rafinérské a klíčového odběratele jejích petrochemických a agrochemických produktů.

  „Unipetrol i nadále trvá na zásadních změnách kompromisní dohody, která i tak již byla pro Českou rafinérskou nevýhodná,“ uvedli ve společném prohlášení zástupci společností IOC Francesco Antonietti (Agip), Barry Kumins (Conoco) and Mary Mujica (Shell). „Navzdory řadě ústupků nabídnutých našimi společnostmi v průběhu jednání pokračuje Unipetrol v předkládání dalších požadavků, které by ještě více prohloubily negativní dopady na Českou rafinérskou,“ dodali.

  „Unipetrol například požadoval, aby prodloužení dočasné dohody formálně schválila valná hromada společnosti. První možný termín pro svolání valné hromady však byl až 8. srpna, tj. devět dní po vypršení platnosti současné dohody. Obě strany sporu však mohly dosáhnout i dohody korespondenční cestou tak, jako tomu bylo i dříve.“

  „Společnosti IOC coby významní a zodpovědní investoři v České republice zůstávají odhodlány udělat vše pro dosažení dlouhodobé dohody spravedlivé pro všechny zúčastněné strany. Usilujeme o řešení, které by umožnilo oběma společnostem dosahovat zisků, nicméně k takovému řešení je potřeba spolupráce všech stran.“

  Společnosti IOC proto navrhly 27. června Unipetrolu prodloužení dočasné kompromisní dohody uzavřené za účasti bývalého ministra průmyslu a obchodu Miroslava Grégra dne 2.června. Tato dohoda byla uzavřena poté, co došlo v důsledku neexistence smluv mezi společnostmi Česká rafinérská a Chemopetrol ke dvoudennímu zastavení dodávek surovin z České rafinérské.

  Navzdory tomu, že tato dohoda stanovuje nižší než tržní ceny surovin dodávaných z České rafinérské, navrhly společnosti IOC prodloužení této kompromisní dohody až do konce roku. Takové řešení by poskytlo dostatek času k přípravě transformace společnosti Česká rafinérská na podnik provádějící rafinérské výkony v rámci disponibilní výrobní kapacity za úhradu pro jednotlivé akcionáře podle jejich požadavků (Cost Center). Všichni akcionáři společnosti včetně Unipetrolu přitom souhlasili, že se budou tímto návrhem dále zabývat.

  Společnosti IOC jsou přitom přesvědčeny, že tento návrh transformace je základem pro dlouhodobé řešení, které je v zájmu všech zúčastněných stran. Podle názoru akcionářů sdružených v IOC jde o návrh řešení, které je praktické, konstruktivní a oboustranně výhodné. Návrh zároveň umožňuje, aby Unipetrol plně kontroloval svůj 51procentní podíl na výrobní kapacitě České rafinérské.

  Kontakt:
  Agip: Richard Jenic, tel. +420 2 24495210
  Conoco: Ian Foster, tel. +44 207 4086230, +44 7775 536564
  Shell: Pavel Šenych, tel. +420 2 44025901

Soubory ke stažení:

Document Icon IOC_vyzva_cz.doc