Vydáno: 15.3.2005
Brookdale Global Opportunity Fund

Vyjádření minoritního akcionáře Kotvy Andrewa Weisse

  Jmenuji se Andrew Weiss a jsem vrchním investičním ředitelem společnosti Weiss Asset Management, která spravuje investiční fond BGO. Ten investoval mimo jiné i do akciové společnosti Kotva a do investičního fondu Trend IF. Současně jsem již více než 25 let profesorem ekonomie na Boston University a Columbia University.

  Společnost Weiss Asset Management se specializuje na investování na mezinárodních trzích. Fond BGO investoval i do českých podniků a společností. V investičním fondu Trend získal přibližně 40 % akcií a ve společnosti Kotva necelých 12 %.

  Jak probíhal případ Trend, víme všichni z médií. Policie ČR obvinila bývalé členy managementu fondu Trend za jeho vytunelování v hodnotě přibližně 1 miliardy korun v letech 1995 až 1996.

  Mezi nejcennější zcizená aktiva fondu Trend patřily akcie společnosti Kotva a.s. Po komplikovaném sledu nejrůznějších transakcí koupila tyto akcie za směšně nízkou cenu kyperská společnost známá pod názvem Forminster Enterprices Ltd. Investiční fond Trend toto vytunelování svých akcií ve společnosti Kotva nepřežil a v roce 2000 zbankrotoval.  

  V reakci na tyto události zajistil v roce 1997 státní zástupce 56 % akcií společnosti Kotva, které se tehdy nacházely v držení společnosti Forminster. Tento stav dosud platí. Přesto je však společnost Kotva ovládána managementem dosazeným společností Forminster. Richard Harazim a Martin Benda byli klíčovými členy vedení společnosti Forminster a nyní jsou klíčovými osobami, které ovládají společnost Kotva. Zdá se však, že nikdo neví, kdo je skutečným vlastníkem společnosti Forminster. Dokonce i sám Richard Harazim tvrdí, že neví, kdo vlastní akcie ve společnosti, v jejímž vedení působí a jejímž jménem jedná. Vlastnictví společnosti Forminster je stále, ač by nemělo, zahaleno tajemstvím.

  Jediným cenným aktivem společnosti Kotva byla nemovitost v centru Prahy - stejnojmenný obchodní dům - v hodnotě přesahující 1,5 miliardy korun. V minulých letech vytvořilo vedení společnosti Kotva dosazené Forminsterem komplikovanou síť dceřiných společností, v jejichž rámci došlo několikrát ke změně vlastnictví obchodního domu. Jako ekonom nespatřuji žádné opodstatnění pro takové transakce. A navíc akcionáři společnosti Kotva nikdy neobdrželi žádné vysvětlení. Zdá se, že jediným cílem všech těchto operací bylo zatajení identity lidí, kteří mají mít prospěch z prodeje aktiv společnosti Kotva.

  Jsem však přesvědčen, že akcionáři společnosti Kotva mají plné právo se dozvědět, komu poplynou výnosy z prodeje jejích aktiv.

  Jsem odpovědný za ochranu zájmů fondu BGO a investorů, které sdružuje. Neměl jsem tedy jinou možnost než vydat instrukce svým právníkům, aby zahájili příslušné kroky. Smysl dosud jimi podaných žalob u českých soudů je zřejmý. Jde o navrácení aktiv společnosti Kotva a investičního fondu Trend, které byly převedeny na jiné subjekty. Zejména se jedná o vrácení akcií společnosti Kotva, které jsou nyní v držení společnosti Forminster, zpět do fondu Trend a o navrácení obchodního domu pod kontrolu společnosti Kotva a jejích akcionářů. 

  ČTK oznámila 4. února 2005, že jeden z mých bývalých českých spolupracovníků byl Policií ČR obviněn z vydírání společnosti Kotva, a že obvinění mé osoby může bezprostředně následovat. Byl jsem šokován. Je mi 58 let a dosud jsem nikdy nebyl obviněn z žádného přestupku, natož ze závažného trestního činu. Má rodina nemůže uvěřit, že něco takového by mohlo potkat právě mě. Ani žádný z mých spolupracovníků nikdy nebyl obviněn z jakéhokoli porušování svých zákonných povinností. Již při jejich výběru je jim řečeno, že při výkonu práce musejí dodržovat ty nejpřísnější etické standardy a nikdy nesmějí udělat nic, za co by se museli stydět, kdyby se to dozvěděly jejich děti.

  Žádné oficiální vyrozumění o zahájení trestního stíhání jsem dosud neobdržel. Proto nemohu ani zjistit, v čem má mé obvinění spočívat. Samozřejmě doufám, že k ničemu takovému vůbec nedojde. Z českých médií jsem se dokonce dozvěděl, že veškeré akcie ve společnosti Kotva v držení fondu BGO byly státní zástupkyní zajištěny právě v souvislosti s probíhajícím trestním řízením. Jde o zcela absurdní postup, který může být zcela jistě založen jen na nepravdivých obviněních ze strany lidí napojených na společnost Forminster.

  V minulých dnech se v médiích objevily informace, že nějaká skupina irských investorů koupila nemovitosti OD Kotva. Měli by však vzít na vědomí, že v našich snahách hájit vlastní akcionářské zájmy neustaneme. Nedokážu si představit, že by mohli čestně tvrdit, že jim nejsou známy podezřelé okolnosti převodů aktiv investičního fondu Trend a společnosti Kotva.

  Všude na světě se investoři obracejí na soudy, aby se domáhali ochrany svých akcionářských práv. Není mi znám ani jeden případ, že by kdekoli na světě byl někdo za takový postup trestně stíhán. Bude tedy Česká republika první zemí na světě, která bude stíhat investora za to, že se obrátil na soud kvůli ochraně svých práv? Lidé, kteří vytunelovali Trend potrestáni nebyli. Zdá se, že Trend ani jeho akcionáři se dosud nedočkali spravedlnosti. Jsem přesvědčen, že trestní stíhání mého bývalého spolupracovníka i vyhrůžka, že budu obviněn já sám, slouží pouze jedinému účelu: odradit mě od ochrany investice BGO jak v investičním fondu Trend, tak ve společnosti Kotva. Trestní stíhání vedené proti mně má zcela evidentně umožnit úplné pošlapání zájmů minoritních akcionářů.

  Je zjevné, že kroky, které jsou v současné době vůči mé osobě v ČR činěny, jsou zřejmým porušením bilaterální česko-americké Úmluvy o vzájemné podpoře a ochraně investic. Podle této Úmluvy jsou orgány ČR povinny zajistit nejen úplnou ochranu a bezpečnost amerických investic, ale také musejí zajistit efektivní průchod práva. V přímém rozporu s těmito povinnostmi mě má trestní stíhání mé osoby donutit, abych stáhl podané žaloby. Současně jsem však pobouřen tím, že český státní zástupce si dovoluje porušit závazky plynoucí z Úmluvy, aby umožnil lidem stojícím za společností Forminster přivlastnit si peníze, které po právu patří akcionářům společnosti Kotva a investičního fondu Trend.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: +420 602 222 128
  E-mail: michal_donath@cz.bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon Projev_AW_cz_en.doc