Vydáno: 23.8.1999
CME

Ronald S. Lauder se domáhá ochrany svých investic

  New York/Praha, 23. srpna 1999 – Na základě bilaterální dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a Českou republikou dnes formálně zahájil Ronald S. Lauder, bývalý velvyslanec USA v Rakousku, arbitrážní řízení vůči České republice na ochranu svých majetkových práv. Tato dohoda byla podepsána v říjnu 1991při státní návštěvě prezidenta Václava Havla v Bílém domě. Mimo jiné upravuje rovněž podporu amerických investic v České republice tím, že výslovně definuje ochranné mechanizmy proti nespravedlivému a diskriminačnímu zacházení.

  Arbitrážní podání bylo připraveno v souladu s Rozhodčími pravidly Komise OSN pro mezinárodní obchodní právo. Jeho předmětem je úhrada škod, které byly Ronaldu S. Lauderovi způsobeny. Žadatel se navíc domáhá důsledné ochrany svých práv především v oblasti bezvýhradného dodržování smluvních závazků jejich uvedením do stavu původně schváleného Radou České republiky pro rozhlasové a televizní vysílání.

  V podání Ronalda S. Laudera se uvádí, že Česká republika již od roku 1996 neplní své závazky, vyplývající z ustanovení dohody o vzájemné ochraně investic mezi USA a ČR. Podání dokládá, že významný pokles hodnoty jeho investic v České republice byl způsoben řadou podle znění dohody nespravedlivých a diskriminačních kroků, k jejichž nápravě český stát dosud neučinil vůbec nic.

  Investiční prostředky vložil do oblasti televizního vysílání v České republice Ronald S. Lauder v roce 1993. Právě díky této významné investici, provedené se souhlasem Rady a za její podpory, mohla vzniknout TV NOVA - nejúspěšnější televizní soukromá televizní stanice v České republice.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon moe2_cz.doc