Vydáno: 25.11.2019
WMSBG Kolel Damesek Eliezer

Nový náhrobek slavného rabína symbolem nové éry vztahů

    Prostějov 25. listopadu 2019 – Na místě starého židovského hřbitova v Prostějově zdevastovaného za nacistické okupace, se dnes u příležitosti 203. výročí úmrtí vrchního prostějovského rabína Cvi Jehošui Ha Leviho Horowitze konalo vzpomínkové setkání. Poprvé tak připomínka proběhla u nově osazeného náhrobku, když ten předchozí byl zničen nezletilými vandaly v roce 2017. Slavnostní náboženské shromáždění zorganizovala dobročinná americká organizace WMSBG Kolel Damesek Eliezer ve spolupráci s Federací židovských obcí ČR a prostějovským spolkem Hanácký Jeruzalém. Vedle primátora města Františka Jury, se ho zúčastnili také americký velvyslanec Stephen B. King, náměstek hejtmana Olomouckého kraje Ladislav Hynek, vrchní zemský rabín Karol Sidon a obyvatelé města. Všichni řečníci ocenili dohodu vedení Prostějova s židovskými organizacemi o společném postupu rehabilitace židovského hřbitova. 

    „Vedle slavného učence rabína Cvi Horowitze je zde pohřbeno i téměř dva tisíce prostějovských obyvatel. Stávající i budoucí spolupráce s primátorem Jurou a magistrátem je zárukou, že se kulturní památka židovského hřbitova stane místem, na které může být Prostějov se svými obyvateli hrdý,“ uvedl na dnešním setkání rabín Louis Kestenbaum, představitel nadace WMSBG Kolel Damesek Eliezer. „Stane se tak místem pro návštěvníky i učence, ale především místem, které vzdá úctu a uchová památku těch, kteří zde byli pohřbeni,“ dodal.

    Pod zemí zde dodnes leží ostatky významných židovských osobností města. Vedle rabína Horowitze jsou zde pochováni předkové filozofa Edmunda Husserla, zakladatel rodu literátů Zweigových, rabíni, lékaři a podnikatelé, kteří přispěli k rozvoji města v 19. století. Židovské obce dodržují tradici, kdy se místa posledního odpočinku neruší. Hřbitovy jsou považovány za svaté místo a náhrobky za dar zesnulým. V období nacismu bylo v českých zemích zničeno několik židovských hřbitovů. Obdobně se k nim choval i komunistický režim. Po roce 1989 se židovským obcím a organizacím podařilo některé hřbitovy alespoň částečně rehabilitovat. Starý židovský hřbitov v Prostějově je od roku 2016 kulturní památkou. Dle dohody města s židovskými organizacemi ze 14. listopadu (https://www.prostejov.eu/cs/aktuality-archiv/jednani-o-rehabilitaci-stareho-zidovskeho-hrbitova-ve-studentske-ulici.html) by měla být v brzké době zahájena příprava jeho definitivních úprav.

Kontakt: