Vydáno: 30.9.2009
NRW.INVEST

Budou teď české firmy investovat v Německu?

  Více než 50 českých firem projevilo zájem o podnikání v Severním Porýní-Vestfálsku

  • CzechTrade a NRW.INVEST uspořádaly společné
  Business Fórum k podnikatelským příležitostem v Severním Porýní-Vestfálsku

  Düsseldorf/Praha 30. září 2009 – Společné pozvání organizací NRW.Invest a CzechTrade k účasti na dnešním semináři „Od exportu k investicím“ na téma „Severní Porýní-Vestfálsko - perspektivní působiště českých firem“ přijalo více než 50 českých podnikatelských subjektů.

  S ohledem na rychlý růst ekonomik středo- a východoevropských států posiluje NRW.INVEST své aktivity v tomto regionu. Orientace podnikatelských subjektů v těchto zemích se pozvolna mění, z exportérů se stávají důležití investoři. NRW.INVEST zaznamenal v posledních pěti letech významný nárůst počtu firem z oblasti střední a východní Evropy podnikajících právě v Severním Porýní-Vestfálsku (SPV).

  V této souvislosti je důležitým partnerem SPV právě Česká republika. Aktuální vzájemný objem obchodní výměny mezi oběma zeměmi činí téměř 9 miliard euro. V současné době působí v SPV na 40 firem s českou kapitálovou účastí. Patří k nim také společnost Silon, výrobce polyesterových střiží a PE a PP kompaundů, firma Stahlhandel Třinec, výrobce armatur LDM nebo strojírenská firma Trimmel. „Rádi bychom pro podnikání v SVP získali i další české firmy,“ zdůraznila Petra Wassner, předsedkyně představenstva NRW.Invest. Severní Porýní-Vestfálsko je v Německu nejvýznamnějším podnikatelským regionem, ve kterém sídlí přibližně 11 500 firem s převážně zahraniční kapitálovou účastí. „Po očekávaném brzkém přístupu ČR do eurozóny lze předpokládat ještě těsnější propojení českého hospodářství s Evropou a právě této příležitosti hodláme využít.“

  Společnosti z SVP již v ČR investovaly přibližně 2,5 miliardy euro, zatímco české podniky se v SVP zatím usazují zřídka. „České firmy se tradičně orientují především na Bavorsko,“ uvedl Ivan Jukl, generální ředitel CzechTrade. Tato situace je dána historicky zeměpisnou blízkostí obou zemí. Potenciální čeští investoři se však ve stále větší míře rozhodují na základě jasných hospodářských kritérií. Proto při pronikání na západní trhy roste význam SVP. V rámci semináře informovali experti ze Severního Porýní-Vestfálska nejen o této spolkové zemi, ale zejména o její hospodářské situaci, poskytovaných podpůrných programech a pobídkových nástrojích.

  NRW.INVEST
  Společnost NRW.INVEST GmbH koordinuje realizaci investic v Severním Porýní-Vestfálsku. Potenciálním investorům z domova i zahraničí nabízí komplexní služby, od zajištění základních informací, přes vyhledávání vhodných ploch, až po zprostředkování a spoluúčast při obchodních jednáních a povolovacích řízeních. NRW.INVEST přitom úzce spolupracuje se zemskou vládou a regionálními a komunálními institucemi pro podporu podnikání v Severním Porýní-Vestfálsku. Investorům, kteří v SVP již podnikají, poskytuje NRW.Invest asistenci při rozšiřování jejich aktivit. Vedle těchto činností zajišťuje NRW.INVEST mezinárodní marketing pro SVP jak v Německu, tak v zahraničí s cílem získat další investice. Jediným společníkem NRW.INVEST GmbH je spolková země Severní Porýní-Vestfálsko. Mimo dceřiné společnosti v Japonsku a USA provozuje NRW.Invest reprezentační kanceláře v Číně, Koreji a Turecku.

  Hospodářské vztahy mezi ČR a Severním Porýním-Vestfálskem
  V SVP nyní podniká téměř 40 firem s českou kapitálovou účastí. Patří k nim také společnost Silon, výrobce polyesterových střiží a PE a PP kompaundů, firma Stahlhandel Třinec, výrobce armatur LDM, strojírenská firma Trimmel nebo společný německo-český podnik Jansen Display z Prahy. Objem zahraničního obchodu mezi oběma zeměmi se za posledních 10 let zpětinásobil a v roce 2008 dosáhl hodnoty 8,9 miliardy euro. V roce 2007 ze Severního Porýní-Vestfálska přiteklo do ČR na 2,48 miliardy euro přímých investic.

  Pro další informace kontaktujte prosím:
  NRW.INVEST GmbH
  Annette Peis, Presse und Öffentlichkeitsarbeit
  Tel.: +49 (0) 211-130 00 162, Fax: +49 (0) 211-130 00 154
  E-Mail: Peis@nrwinvest.com

Kontakt: