Vydáno: 19.11.2001
CME

Druhé kolo se blíží

  Londýn/Praha 19. listopad 2001 – Společnost CME oznámila, že se stockholmský arbitrážní tribunál sejde k dalšímu jednání 22. ledna 2002. Předmětem jednání bude požadavek České republiky na odložení arbitrážního slyšení o výši náhrady škody, která má být přiřčena CME, až do doby, kdy švédský soud rozhodne o protestu proti částečnému závěrečnému arbitrážnímu nálezu, který ČR hodlá údajně podat. Odůvodnění návrhu musí Česká republika předložit arbitrážnímu tribunálu do 27. listopadu. Lhůta pro reakci CME vyprší 18. prosince. Poté vyslechne tribunál ve složení Wolfgang Kühn, předseda, Stephen Schwebel za CME a Ian Brownlie za Českou republiku argumenty obou sporných stran. Plánovaný průběh druhé fáze arbitrážního řízení je vymezen následujícími termíny. CME musí předložit soubor důkazů pro svůj požadavek na náhradu škody do 15. ledna 2002. Reakce České republiky musí být předložena do 28. března 2002. Závěrečné slyšení bude zahájeno 10. června příštího roku.

  „Jak chce Česká republika vstoupit do EU, když porušuje jednu smlouvu za druhou?“ ptá se Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel společnosti CME. „Jak londýnská, tak stockholmská arbitráž shledala, že Česká republika zahraniční investice dostatečně nechránila. A teď navíc ještě nehodlá respektovat ani ustanovení newyorské Úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů z roku 1958. Zaplacení částky, kterou ČR z rozhodnutí tribunálu dluží CME, na účet vlastních právních zástupců Českou republiku před zabavováním českého majetku v zahraničí neochrání. Jde o další zřejmé porušení pravidel, k jejichž dodržování se Česká republika zavázala,“ uvedl dále Klinkhammer.

  CME s respektem sleduje veškeré aktivity českých vyšetřovacích a soudních orgánů. Považuje přitom za znepokojivé, že i přes platné mezinárodní závazky České republiky nejsou státní orgány schopny vynutit na Vladimíru Železném úhradu téměř 28 milionů dolarů, které k dnešnímu dni dluží CME. Znamená to pouze, že náhrada škody k úhradě společnosti CME, jejíž výši závazně stanoví stockholmský arbitrážní tribunál v první polovině roku 2002, bude navýšena právě o tuto částku. „A tak bude místo pachatelů zase potrestána celá země. Copak si někdo vážně myslí, že v zemi s fungujícím právním systémem bez politických vlivů by mohlo jen tak dojít k přepadení Železného vyšetřovatele, zatímco sám Železný může i nadále poškozovat věřitele?“ uvedl Klinkhammer.

  CME očekává, že konečný arbitrážní nález stanoví náhradu škody v částce přes 500 milionů dolarů v její prospěch. „Po vyhlášení závěrečného nálezu nebude mít CME jinou možnost než trvat na finační úhradě. Do té doby však musí ze zákona všemi dostupnými právními kroky, včetně jednání o vyrovnání, vyvinout veškeré úsilí k omezení škod,“ uzavřel Klinkhammer.

  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  GSM: 0602/222 128
  michal_donath@cz.bm.com

Soubory ke stažení:

Document Icon druhekolo_cz.doc