Vydáno: 11.6.2009
Reed Exhibitions

Real Vienna – Obor ovládají efektivní developerské projekty a střízlivý optimismus

  Vídeň / Praha (11. června 2009) – Čtvrtého ročníku mezinárodního veletrhu Real Vienna se letos zúčastnilo 242 vystavovatelů z 24 zemí. Třídenní realitní veletrh se zaměřením na země střední, jihovýchodní a východní Evropy navštívilo celkem 7 082 návštěvníků z 42 zemí. Společnost Reed Exhibitions Messe Wien, která veletrh organizovala, jej tak i přes probíhající globální finanční a ekonomickou krizi hodnotí jako úspěšný.

  „Po loňském rekordním růstu jsme se letos navrátili ke stavu z roku 2007,“ vysvětluje Matthias Limbeck, manažer veletrhu ze společnosti Reed Exhibitions Messe Wien. „Je to výsledek, který docela přesně vystihuje momentální stav celého oboru,“ říká Limbeck. Podle něj je důležité, že na veletrhu byli zastoupeni všichni klíčoví domácí vystavovatelé a že 58 % z celkového počtu pocházelo ze zahraničí. Tato skutečnost jasně potvrzuje, že kreativita i potenciál celého regionu zůstaly nedotčené, stejně jako zájem o ně. Ačkoli má současná bankovní a finanční krize významný vliv na investice, stále existuje poptávka zejména po obchodních a průmyslových stavbách a komunálních developerských projektech. Potvrdilo se, že právě Real Vienna je zcela jednoznačně tou správnou komunikační platformou pro celý region.

  Optimistický pohled na budoucnost oboru
  V názoru profesionálů na ekonomickou situaci v jejich oboru převládá optimismus: 42,7 % dotázaných uvedlo, že jsou se současným vývojem velmi spokojeni. Téměř stejný podíl odpovědí představoval názor, že se situace během následujících dvanácti měsíců zlepší. „Tato data dokazují, že pro obor je nyní charakteristický spíše střízlivý optimismus,“ uvedl Matthias Limbeck. Jakým směrem se bude celý obor nakonec ubírat, bude patrné nejpozději na dalším veletrhu Real Vienna, který se na vídeňském výstavišti bude konat od 18. do 20. května 2010.

Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Jan Laštovička
  GSM: +420 602 389 165
  E-mail: jan.lastovicka@bm.com

  Soubory ke stažení:

  Document Icon real_vienna_zaver.doc