Vydáno: 5.10.1999
CME

Železný nerespektuje nařízení mezinárodního arbitrážního soudu

  Praha 5. října 1999 – Společnost CME Media Enterprises B.V. dnes oznámila, že Vladimír Železný porušil nařízení mezinárodního arbitrážního soudu, aby zaplatil 190 tisíc dolarů jako podíl na nákladech arbitrážního řízení, které proti němu vede CME.

  Předmětem arbitrážního řízení je porušení smluvních závazků Vladimíra Železného vyplývajících ze smlouvy, kterou uzavřel se CME dne 11. srpna 1997 o prodeji podílu jeho společnosti NOVA Consulting v ČNTS ve výši 5,8%. CME se v mezinárodní arbitráži domáhá náhrady škody přesahující 500 milionů dolarů.

  „Železný prostě svými právními závazky pohrdá,“ uvedl Fred Klinkhammer, prezident a výkonný ředitel CME. „Přesto, že se Železný smluvně zavázal postupovat v nadcházejícím řízení v Amsterodamu podle arbitrážních pravidel Mezinárodní obchodní komory v Paříži, nerespektoval nejen původní výzvu k zaplacení, ale dokonce nereagoval ani na upomínku, kterou soud vydal 24. srpna 1999,“ dodal Klinkhammer.

  CME a Vladimír Železný se přitom při podpisu smlouvy o prodeji podílu dohodli, že veškeré spory budou řešeny u mezinárodního arbitrážního soudu, který je součástí Mezinárodní obchodní komory v Paříži. Žádost o zahájení arbitrážního řízení pro hrubé porušení Železného závazků podala společnost CME 26. dubna 1999.


  Kontakt:
  Donath-Burson-Marsteller
  Michal Donath
  Tel.: 02/2421 1220
  Fax: 02/2421 1620

Soubory ke stažení:

Document Icon nerespekt.doc