Vydáno: 16.5.2002
OMI

OMI: Nový investor v českém vodohospodářství

  Praha 16. května 2002 – Na vodohospodářský trh v České republice vstoupila společnost Operations Management International (OMI), součást americké korporace CH2M HILL Companies. Ta je vedoucím poskytovatelem služeb v oblasti životního prostředí. Současně patří k předním provozovatelům veřejných služeb. Poskytování vodohospodářských služeb městu Příbram bude prvním projektem OMI v ČR.

  „Rozhodli jsme se investovat v zemi, která za poslední roky dokázala výrazně zlepšit životní prostředí,“ uvedl Gary Miller, výkonný viceprezident společnosti OMI. „V Příbrami se proto budeme kromě vodohospodářství podílet i na vzdělávacích programech v oblasti životního prostředí a připravíme plán ochrany vodních zdrojů.“

  OMI Česká republika byla ve veřejném výběrovém řízení vybrána jako poskytovatel vodohospodářských služeb pro město Příbram. V současné době vede s městem jednání o podmínkách smlouvy. Služby zahrnující zejména zajišťování dodávek pitné vody, odkanalizování a čištění odpadních vod začne společnost OMI poskytovat od
  1. září 2002.

  Společnost OMI se ve své nabídce městu Příbram zavázala, že po dobu dvou let nezvýší sazbu vodného a stočného. Dále městu Příbram zaručila zvýšení příjmů z pronájmu vodohospodářské infrastruktury, a to v návaznosti na snižování provozních nákladů ve výši 10 % ročně. OMI se také zavázala k informační otevřenosti, včetně zpřístupnění provozních záznamů a účetnictví městu.

  „Když se nám ve spolupráci s vedením města Příbrami podaří stabilizovat náklady, budeme moci stabilizovat i ceny služeb,“ uvedl Gary Miller. „Příbramský projekt není z hlediska rozsahu nepodobný jiným našim podnikatelským aktivitám v jiných zemích. Společnosti ze skupiny CH2M HILL jsou připraveny nabízenou škálu služeb rozšířit podle potřeby.“

  Skupina CH2M HILL dosahuje výnosů 2,5 miliardy USD a zaměstnává po celém světě více než 10 tisíc pracovníků. Z nich 1,4 tisíce pracuje v OMI, která v současnosti řídí 170 projektů v oblasti vodohospodářství a dalších veřejných služeb. Za poslední 3 roky obdržela společnost OMI více než 150 ocenění a certifikátů za činnost v oblasti životního prostředí. CH2M HILL je v ČR aktivní od roku 1991 a v roce 1996 v Praze zřídila své zastoupení. Je dlouhodobě zapojena do podpůrných programů jako jsou ISPA, Phare či projekty Státního fondu životního prostředí v ČR.

Soubory ke stažení:

Document Icon OMI_v_CR1.doc