Vydáno: 27.6.2017
UPS

UPS: Zpráva o udržitelnosti 2016

  UPS SE ZAVÁZALA DO ROKU 2025 ZVÝŠIT POČET VOZIDEL S ALTERNATIVNÍM POHONEM A PALIVEM A POSÍLIT OBNOVITELNÉ ZDROJE ENERGIE

  Firma stanovila cíl založený na vědeckých poznatcích a vydala výroční Zprávu o udržitelnosti

  ATLANTA, 27. června 2017 – Společnost UPS (NYSE: UPS) dnes zveřejnila nové, směle nastavené cíle udržitelnosti – navýšit počet vozidel s alternativním pohonem a vyspělými technologiemi ve flotile a zároveň posilovat důvěru v obnovitelné zdroje energie. Tyto cíle, zahrnuté ve firemní Zprávě o udržitelnosti 2016, podpoří závazek UPS do roku 2025 snížit absolutní množství emisí skleníkových plynů u celosvětového pozemního provozu o 12 procent, což je cíl stanovený pomocí metodologie schválené iniciativou Science Based Targets.

  „Vzhledem k naší velikosti a rozsahu aktivit víme, že naše závazky ovlivňují podobu trhů, rozvoj technologií a jsou katalyzátorem infrastrukturních investic,“ uvedl David Abney, generální ředitel UPS. „Spoléháme na vynalézavost našich zaměstnanců, dodavatelů a technologických partnerů, že nám pomohou dosáhnout cílů, které přetvoří odvětví přepravy zásilek a urychlí inovaci.“

  Cílem UPS je, aby do roku 2025 bylo celkem 25 procent spotřebované elektřiny vyrobeno z obnovitelných zdrojů energie, což představuje dramatický nárůst oproti 0,2 procentům v roce 2016. Podle plánů UPS má být do roku 2020 také jedno ze čtyř každoročně nově pořízených vozidel vybavené alternativním pohonem a vyspělými technologiemi, což představuje nárůst oproti 16 procentům v roce 2016. Firma do roku 2025 vytyčila nový cíl – 40 procent paliva u pozemní přepravy bude pocházet z jiných než běžných zdrojů, tedy benzínu a nafty, což představuje nárůst oproti 19,6 procentům v roce 2016.

  UPS celosvětově provozuje více než 8300 vozidel vybavených alternativním pohonem a vyspělými technologiemi. Firemní flotila zahrnuje vozidla elektrická, hybridní elektrická, hydraulická hybridní, vozidla na propan-butan, stlačený zemní plyn (CNG) a zkapalněný zemní plyn (LNG) a vozidla s lehkou kompozitní konstrukcí, které šetří palivo. Kromě vozidel na alternativní pohon využívá společnost UPS v rámci své flotily každoročně miliony galonů bionafty a bioplynu (RNG) s nižší uhlíkovou stopou.

  Tyto kroky posilují odhodlání společnosti UPS snižovat dopad své činnosti na životní prostředí i přes nárůst objemu dodávek v rámci e-commerce. Tento nárůst s sebou nese zvýšené energetické nároky na provoz budov a palivo přepravní flotily.

  Vize budoucnosti je v pojetí UPS spojená s budoucí chytrou logistickou sítí s technicky pokročilými vozidly, poháněnými různorodými udržitelnými zdroji energie. Ty zahrnují lokální solární zdroje, vzdálené větrné zdroje, obnovitelné zdroje s využitím bioplynu, vodíku, či bionafty, dodávající energii prostřednictvím pokročilé přenosové soustavy. Řadu těchto technologií již společnost UPS ve své pozemní flotile a ve svých objektech využívá, plánuje ale významný nárůst jejich využití ve své flotile na celém světě.

  Od roku 2009 investovala společnost UPS na celém světě do vozidel s alternativním pohonem a vyspělými technologiemi a čerpacích stanic více než 750 mil. USD. V roce 2016 spotřebovala společnost v rámci své pozemní flotily více než 97 milionů galonů (cca 367 milionů litrů) alternativního a nízkouhlíkového paliva, nedávno investovala 18 mil. USD do vybavení osmi zařízení solárními panely. UPS používá systém „mobilní laboratoře“ (Rolling Laboratory) k určení, která alternativní paliva a jaké technologie fungují v dané situaci nejlépe. Od klasického jízdního kola poháněného pedály a kola s elektromotorem, přes elektrické a hybridní pohony, až po zemní plyn, bioplyn, propan a bionaftu, UPS spouští na celém světě inovace, které vedou k udržitelnosti.

  Kromě kroků v oblasti životního prostředí zahrnula společnost UPS do své Zprávy o udržitelnosti i cíle zaměřené na zaměstnance a komunity. Zavázala se do konce roku 2020 věnovat 20 milionů hodin na dobrovolnické aktivity a přispět na charitu v roce 2020 částkou 127 mil. USD. Tento závazek zahrnuje i humanitární pomoc a výpomoc v komunitách prostřednictvím Nadace UPS. Programy zahrnují podporu komunitám po celém světě, včetně spolupráce UPS s partnery na zajištění dodávek krve, léků a vakcín do vzdálených komunit a podpora humanitárních organizací.

  Více informací o iniciativách UPS cílených na udržitelnost najdete na ups.com/sustainability. Související tiskové materiály (fotografie, video, infografika apod.) jsou k dispozici na pressroom.ups.com.

  Společnost UPS

  UPS (NYSE:UPS) je světový lídr v oblasti logistiky a nabízí širokou škálu řešení včetně přepravy balíků a nákladní přepravy, usnadnění mezinárodního obchodu a rozvoje pokročilých technologií, díky kterým lze efektivněji řídit dění v obchodním světě. UPS se zavázala k větší udržitelnosti – vůči zákazníkům, kterým poskytujeme služby na celém světě, a vůči životnímu prostředí a komunitám. Více informací o aktivitách UPS naleznete na ups.com/sustainability. Hlavní sídlo společnosti je v Atlantě, USA. UPS své služby poskytuje ve více než 220 zemích a teritoriích světa. Adresa internetových stránek společnosti je ups.com, korporátní blog naleznete na longitudes.ups.com. Novinky a zprávy UPS jsou k dispozici prostřednictvím Twitteru na @UPS_News.

Kontakt: